خاطرات امام موسي صدر در اذهان مردم زنده است

يکشنبه 24 آبان 1388 - 17:54

خبرنگار العالم - پاريس - بانو "رباب صدر شرف الدين " خواهر امام موسي صدر در مقر يونسکو در پاريس تلاش کرد چهره برادرش را که از سه دهه پيش از صحنه هاي مختلف پنهان شده است ، دوباره در اذهان زنده کند. انديشمندان ، شعرا و شخصيت هاي مختلف ، ابعاد شخصيت امام موسي صدر که از او به عنوان مرد گفتگو و تقريب و مهره اساسي و برجسته عرصه لبنان ياد شده است را در جريان همايش پاريس مورد بحث و بررسي قرار دادند . يکي از حاضران در نشست با لحني آميخته با عواطف و احساسات گفت : براي ما کافي است که وي در لبنان به ما ارزش و اعتبار بخشيد . با گذشت 31 سال از مفقود شدن امام موسي صدر ،اميد بازگشت او هنوز پابرجاست . رباب صدر شرف الدين در اين خصوص در گفتگو با خبرنگار العالم اظهار داشت : علي رغم گذشت 31 سال ما همچنان درجستجو و در انتظار بازگشت او و يارانش بسر مي بريم. وي با اشاره به اينکه سپري شدن 31 سال از اين حادثه جنايتهاي قذافي را منعکس مي کند ، افزود : او از ارئه پاسخ منطقي و روشن در اين زمينه خودداري مي کند. "صلاح ستيتيه " شاعر لبناني در اين خصوص در گفتگو با خبرنگار العالم اظهار داشت :اگر شماري از شخصيتهاي سياسي در حد امام موسي صدر در عرصه هاي سياسي لبنان حضور داشتند ،لبنان مي توانست بحران طائفه اي که منجر به برپايي جنگ داخلي در اين کشور شد را پشت سر بگذارد . "هيثم مناع " رئيس سازمان عربي حقوق بشر در اين زمينه در گفتگو با خبرنگار العالم اظهار داشت : تلاشهاي سازمان عربي و بين المللي حقوق بشر در خصوص مسئله امام موسي صدر ،در اثر وجود نظام حکومتي ديکتاتوري که همه درها را بر روي ما بسته و زمينه دخالت شخصيتهاي بين المللي را در اين مسئله غير ممکن ساخته است ،با شکست مواجه شد . وي افزود : ليبي براي به حاشيه راندن مسئله امام موسي صدر ،همه گروههاي افريقايي را براي رويارويي با اين مسئله به حالت آماده باش در آورده و بسياري از آراء عربي را به بهانه همبستگي ،خريداري مي کند . اما برغم همه اينها چشم اميد به جاي ديگري دوخته شده است . رباب صدر شرف الدين با اشاره به اينکه ما به خداوند اميد بسياري بسته ايم ، افزود : اگر خداوند بخواهد به فضل اراده و قدرت او ،امام موسي صدر زنده مي ماند و با سلامتي کامل باز مي گردد. محمد بلوط - خبرنگار العالم - پاريس

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها