انتقاد سازمان کنفرانس اسلامي از ممنوعيت ساخت ماذنه در سوييس

شنبه 14 آذر 1388 - 17:01

خبرنگار العالم - نيويورک- سفراي کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي در سازمان ملل متحد، از ممنوعيت ساخت ماذنه براي مساجد در سوييس به شدت انتقاد کردند. اين سفرا از دولت سويس خواستند از اقداماتي که با قوانين بين المللي و حقوق بشر تعارض دارد، خودداري کند. در سايه تعجب و نگراني شديد ملتهاي مسلمان درباره همه پرسي صورت گرفته در سوييس درباره ممنوعيت ساخت ماذنه براي مساجد آن کشور، سفراي کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي در سازمان ملل متحد با سفير سوييس در سازمان ملل پشت درهاي بسته گفتگو کردند، و خواستار اتخاذ تصميمي از سوي دولت سوييس جهت تصحيح اقدامات پارلمان آن کشور شدند. "بشار جعفري" نماينده سوريه در سازمان ملل متحد، در اينباره به خبرنگار ما گفت: در اين ديدار مخالفت، نااميدي و نگراني شديد کشورهاي اسلامي درباره اين اقدام سوييس به سفير آن کشور اعلام شد، و همچنين نمايندگان اين کشورها از اين اقدام سوييس اظهار تعجب کردند. زيرا سوييس کشور مورد اعتماد در معاهده ژنو و مقر دهها سازمان بين المللي فعال در زمينه حقوق بشر است. ملتهاي مسلمان از آن بيم دارند که بقيه کشورهاي اروپايي اين اقدام نژادپرستانه سوييس را تکرار کنند. "حسن کليب" معاون نماينده اندونزي در سازمان ملل به خبرنگار العالم گفت: ما نگراني شديد خود را درباره نتايج نظرسنجي پيرامون ممنوعيت ساخت ماذنه براي مساجد در سوييس به نماينده آن کشور اطلاع داديم. تاسف شديد ما به اين خاطر است که اين اقدام در کشوري انجام مي شود که به صلح طلبي، و احترام به حقوق بشر شهرت يافته است. نمايندگان کشورهاي اسلامي از سفير سوييس خواستند تا پيام آشکار اين کشورها را به دولت خود منتقل و اعلام کند که مسلمانان از دولت سوييس انتظار دارند با استفاده از اختيارات قانوني خود اين تصميم ناعادلانه را لغو کند. "بشار جعفري" نماينده سوريه در اينباره گفت: پس از ديدار با سفير سوييس، توافق کرديم به مدت يک هفته براي دريافت پاسخ دولت سوييس به کشورهاي اسلامي منتظر بمانيم؛ و پس از آن با دولتهاي خود تماس بگيريم و جلسه اي ديگر درباره اتخاذ موضع از سوي کشورهاي اسلامي، تشکيل دهيم. ديدار و گفتگوي سفراي کشورهاي مسلمان در سازمان ملل متحد با نماينده سوييس پيام آشکاري به دولت آن کشور است، تا با موضع گيري در ارتباط با همه پرسي صورت گرفته در اين کشور، از گسترش اقدامات نژادپرستانه احزاب راستگراي افراطي در اروپا جلوگيري شود. نزار عبود / خبرنگار العالم در نيويورک / سازمان ملل متحد

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها