حمايت مجدد تهران از آرامش و ثبات لبنان

سه شنبه 1 دی 1388 - 15:15

بيروت ـ خبرنگار العالم ـ پس از تشکيل دولت وحدت ملي در لبنان؛ "منوچهرمتکي" وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران به اين کشورسفر کرد. متکي با مقامات اين کشور که در گذشته از يکديگر فاصله داشتند اما امروز در چارچوب دولت يکپارچه ملي با يکديگر همکاري دارند؛ ديدار و گفت وگو کرد. وي دراين سفر تشکيل دولت وحدت ملي و هوشمندي مقامات اين کشور را به آنها تبريک گفت و بر حمايت تهران از آنها و نيز بر جايگاه لبنان نزد تهران تاکيد کرد. وزير امور خارجه ايران از آمادگي تهران براي ارائه کمک و همکاري با دولت وحدت ملي لبنان درعرصه هاي مختلف خبر داد. متکي در کنفرانس مطبوعاتي در بيروت گفت: "ما هميشه هوشمندي رهبران لبنان را که در جهت خدمت به منافع ملي اين کشور عمل کرده اند و در جهت خدمت به ثبات و آرامش در منطقه است؛ باور داشته ايم." بسياري درک کرده اند که ايران بر اهميت روابط ديپلماتيک با ملت و دولت لبنان و مقاومت اين کشور تاکيد دارد. با اين سفر وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران به بيروت، تهران از جمله اولين کشورهايي است که تشکيل دولت وحدت ملي در لبنان را به مقامات آن تبريک گفت وحمايت خود را از آنها اعلام کرد. پس از بسته شدن صفحه روابط تيره دوکشور سوريه و لبنان؛ جمهوري اسلامي ايران بر توسعه هرچه بيشتر روابط ديپلماتيک دوجانبه با بيروت که در جهت برقراري ثبات و امنيت در منطقه است؛ تاکيد کرد. "خليل فليحان" تحليلگر سياسي در لبنان در اين باره تاکيد کرد:"کسي نمي تواند تاثير ايران در معادله سياسي لبنان را انکار کند. ايران دست کم از لبنان به عنوان يک کشور حمايت مي کند و آماده کمک به آن در عرصه هاي مختلف از جمله عرصه نظامي است، اما هنوز طرف لبناني پاسخي به علاقه مندي ايران در اين باره نداده است. همچنين بايد تاکيد کرد که ايران از مقاومت حمايت مي کند." ايران و لبنان هميشه به دنبال توسعه روابط ديپلماتيک دوجانبه هستند. تهران بر ضرورت ثبات و آرامش لبنان تاکيد مي کند، لبنان نيز در برابر دشمنانش به قدرت ايران نيازمند است. اما اين سفر وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران به لبنان صرفا سفري ديپلماتيک نيست، بلکه ايران که هميشه حمايت خود را از لبنان اعلام کرده؛ بار ديگر تاکيد دارد که لبنان به لحاظ سياسي و اقتصادي نزد آن از جايگاه ويژه اي برخوردار است و در همين راستا تهران از ثبات و آرامش لبنان حمايت مي کند. فاطمه عواضه/ خبرنگار العالم/ بيروت

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها