بررسي وضعيت زندانهاي اشغالگران آمريکايي در عراق

يکشنبه 27 دی 1388 - 16:12

بغداد - خبرنگار العالم - شخصيتهاي سياسي، انديشمندان و حقوقدانان عراقي در همايشي در بغداد، مساله بازداشت شدگاني که در زندانهاي اشغالگران آمريکايي بسر مي برند، و همچنين جنايت هايي را که توسط شرکتهاي امنيتي آمريکايي در حق مردم عراق صورت گرفته است، بررسي کردند. به گزارش خبرنگار العالم از بغداد، شرکت کنندگان در اين همايش اقدامات اشغالگران آمريکايي در نقض مکرر توافقنامه امنيتي موقت ميان بغداد و واشنگتن، و بازداشت شهروندان عراقي را محکوم کردند و اين اقدامات را زيرپا گذاشتن حاکميت کشورشان دانستند. "فوزي اکرم" نماينده پارلمان عراق در گفتگو با خبرنگار العالم تصريح کرد: با وجود امضاي توافقنامه امنيتي ميان بغداد و واشنگتن، شماري بسياري از مردم بيگناه عراق در زندانهاي اشغالگران بسر مي برند. فوزي اکرم افزود: هزاران عراقي بدون دليل و حکم قضايي توسط اشغالگران بازداشت شده اند. حقوقدانان عراقي در اين همايش با اشاره به عملکرد دستگاه قضايي آمريکا در صدور حکم تبرئه نيروهاي شرکت امنيتي "بلک واتر" که در سال 2007 ميلادي 17 شهروند عراقي را به قتل رساندند؛ تشکيل يک دادگاه بين المللي براي بررسي اين جنايت را خواستار شدند. آنها همچنين با اشاره به نزديک شدن زمان خروج نيروهاي اشغالگر از عراق در سال 2011 ، درخواست کردند تا فعاليت شرکتهاي امنيتي خارجي و به ويژه آمريکايي در اين کشور متوقف شود و وظايف آنها به شرکتهاي عراقي محول، و پرونده بازداشت شدگان عراقي در زندانهاي اشغالگران به دستگاه قضايي عراق منتقل شود. "دکتور عقيل صفار" سياستمدار عراقي در اينباره در گفتگو با خبرنگار العالم اظهار داشت: حضور و فعاليت شرکتهاي امنيتي آمريکايي در عراق با خروج نيروهاي اشغالگر از اين کشور، پايان مي يابد و شرکتهاي امنيتي عراقي جايگزين آنها مي شوند. جلوگيري از اقدامات خود سرانه اشغالگران، و بررسي پرونده بازداشت شدگان عراقي، و جنايت هاي شرکتهاي امنيتي بيگانه در اين کشور، خواست همه مردم عراق است. حيدر قاسم - خبرنگار العالم - بغداد

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها