راهپيمايي مردم نجف براي اعلام مخالفت با بازگشت بعثي ها

جمعه 2 بهمن 1388 - 16:09

نجف اشرف - خبرنگار العالم- مردم شهر نجف اشرف در اعتراض به جريان هاي صورت گرفته در اين کشور براي بازگرداندن بعثي ها به فرايند سياسي عراق در انتخابات آينده، راهپيمايي گسترده اي را برگزار کردند. شرکت کنندگان در اين راهپيماي که در ميان آنها خانواده هاي شهدا و قربانيان کشتارهاي نظام سابق حضور داشتند، با درخواست براي اجراي تصميم هاي هيات عدالت وبازخواست، و از دولت عراق خواستند در مقابل فشارهاي امريکايي ها در اين باره تسليم نشود. افکار عمومي در عراق به شدت مخالف بازگشت بازماندگان نظام سابق بعث به فرايند سياسي اين کشور از طريق انتخابات پارلماني است. هاشم العذاري مسئول کميته پاکسازي بعثي ها در شهر نجف در اين راهپيمايي به خبرنگار شبکه العالم گفت: ما با شرکت در اين راهپيمايي مي خواهيم به همه اعلام کنيم که هيچ راهي براي بازگشت بعثي ها به روند سياسي کشور وجود ندارد. خانواده هاي شهدا و قربانيان کشتارهاي رژيم بعث در اين راهپيمايي از مقامات عراقي خواستند که به قانون اساسي و تصميمات هيات عدالت و بازخواست مبني بر ممنوعيت فعاليت بعثي ها و بازگشت آنها به نظام سياسي عراق عمل کنند. يکي از شهروندان عراقي در حاشيه اين راهپيمايي به خبرنگار العالم گفت: حزب بعث ديگر به تاريخ پيوسته است. شرکت کنندگان در اين راهپيمايي از خانواده هاي شهداي دوران رژِيم بعث هستند که يک صدا فرياد مي زنند: هرگز به بعثي ها اجازه بازگشت به روند سياسي کشور را نخواهيم داد، و اگر زماني اين اتفاق بيافتد با تمام توان در مقابل آنها خواهيم ايستاد. راهپيمايان همچنين دخالت مقامات امريکايي در امور داخلي کشورشان، و اقدام معاون رئيس جمهوري امريکا در تلاش براي بازگرداندن افراد رد صلاحيت شده توسط هيات عدالت و بازخواست جهت نامزدي در انتخابات پارلماني اين کشور را به شدت محکوم کردند. يکي از شهروندان نجف با محکوم کردن حضور جو بايدن معاون رئيس جمهوري امريکا در عراق گفت: هدف بايدن از سفر به عراق دخالت در انتخابات پارلماني است. ما هرگز به بعثي ها اجازه نمي دهيم به فعاليت سياسي بازگردند. قانون اساسي و مردم عراق حزب بعث را غير قانوني مي دانند. حزب بعث يک جزب تروريستي و جنايتکار است. پس از انفجارهاي اخير در شهر نجف اشرف، و متهم شدن بعثي ها و تکفيري ها به دست داشتن در اين حوادث، مردم اين شهر به شدت از اين جنايتکاران خشمگين هستند. درحالي که بحث و گفت و گو درباره قانون عدالت و بازخواست هنوز ادامه دارد، مردم نجف براي اعلام نگراني خود از بازگشت بعثي ها به قدرت و تاکيد بر مخالفت با بعثي ها در اين راهپيمايي شرکت کردند. فاضل بديري / خبرنگار العالم / نجف اشرف

دسته بندی ها :

آخرین مطالب

پربیننده ترین خبرها