همکاري ارتش و کميته هاي مردمي در دمنهور مصر

دوشنبه 11 بهمن 1389 - 18:22

کميته هاي مردمي براي حمايت از ممتلکات و امنيت مردم شهر دمنهور مصر با يکديگر همکاري مي کنند.

کميته هاي مردمي براي حمايت از ممتلکات و امنيت مردم شهر دمنهور مصر با يکديگر همکاري مي کنند. خبرنگار العالم از شهر دمنهور گزارش داد: اکنون نيروهاي ارتش در نقاط مختلف شهر مستقر هستند و کميته هاي مردمي براي امنيت و حفظ ممتلکات مردم با ارتش همکاري مي کنند. بر اساس اين گزارش، مردم دمنهور در واکنش به اعلام کابينه جديد توسط حسني مبارک، در تظاهرات امروز تاکيد کردند که خواستار دولتي آزاد هستند، و آنها گفتند که دولتي را که تابع نظام حاکم باشد نمي خواهند. مردم دمنهور در اين تظاهرات تاکيد کردند که خواستار برکناري نظام حاکم و محاکمه مسئولان و سران نظام مبارک هستند. اين درحالي است که با وجود اعلام منع رفت و آمد، هزاران تظاهر کننده همچنان در ميدان ساعت شهر دمنهور حضور دارند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها