شعار مردم مصر: امروز آخرين روز مبارک

سه شنبه 12 بهمن 1389 - 08:46

تظاهر کنندگان مصري با حضور گسترده در تظاهرات سراسري امروز شعار سر مي دهند که "امروز آخرين روز حسني مبارک در قدرت است". به گزارش روز سه شنبه خبرنگار العالم از قاهره، به دنبال دعوت مردم، گروه هاي سياسي، علما ، هنرمندان و فرهيختگان مصري براي شرکت در تظاهرات عظيم و ميليوني، مردم همچنان در حال پيوستن به تظاهر کنندگان به ويژه درميدان التحرير در مرکز شهر قاهره هستند. تظاهر کنندگان امروز را "روز رفتن مبارک" نام نهاده اند. در همين حال به دنبال پيوستن ارتش به مردم و استقبال بي نظير مردم و گروه هاي سياسي و مذهبي از حضور در تظاهرات ميليوني امروز، ناظران پيش بين

تظاهر کنندگان مصري با حضور گسترده در تظاهرات سراسري امروز شعار سر مي دهند که "امروز آخرين روز حسني مبارک در قدرت است". به گزارش روز سه شنبه خبرنگار العالم از قاهره، به دنبال دعوت مردم، گروه هاي سياسي، علما ، هنرمندان و فرهيختگان مصري براي شرکت در تظاهرات عظيم و ميليوني، مردم همچنان در حال پيوستن به تظاهر کنندگان به ويژه درميدان التحرير در مرکز شهر قاهره هستند. تظاهر کنندگان امروز را "روز رفتن مبارک" نام نهاده اند. در همين حال به دنبال پيوستن ارتش به مردم و استقبال بي نظير مردم و گروه هاي سياسي و مذهبي از حضور در تظاهرات ميليوني امروز، ناظران پيش بيني کرده اند که امروز کار مبارک يکسره خواهد شد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها