آتش خشم مردم مصر شعله ور ترمي شود

چهارشنبه 13 بهمن 1389 - 08:00

در حاليکه انتفاضه مصر وارد نهمين روز خود شده است، مردم اسکندريه قصد دارند امروز چهارشنبه براي سرنگوني رژيم " حسني مبارک" تظاهراتي ميليوني برگزار کنند. گزارش روز چهارشنبه خبرنگار العالم حاکي است که سخنان شب گذشته مبارک ، نه تنها مردم مصر را براي بازگشت به خانه ها قانع نکرد، بلکه خشم آن را بيشتر شعله ور ساخت. مردم اسکندريه مصر گفته اند که سخنان تلويزيوني مبارک " نااميد کننده " بود و تنها راه پيش روي او کناره گيري و انتقال قدرت است. مردم استان " الشرقيه " مصر نيز خود را براي برگزاري تظاهراتي جديد با هدف سرنگوني رژيم مبارک آماده مي کنند تظاهر کنندگان در استان اسي

در حاليکه انتفاضه مصر وارد نهمين روز خود شده است، مردم اسکندريه قصد دارند امروز چهارشنبه براي سرنگوني رژيم " حسني مبارک" تظاهراتي ميليوني برگزار کنند. گزارش روز چهارشنبه خبرنگار العالم حاکي است که سخنان شب گذشته مبارک ، نه تنها مردم مصر را براي بازگشت به خانه ها قانع نکرد، بلکه خشم آن را بيشتر شعله ور ساخت. مردم اسکندريه مصر گفته اند که سخنان تلويزيوني مبارک " نااميد کننده " بود و تنها راه پيش روي او کناره گيري و انتقال قدرت است. مردم استان " الشرقيه " مصر نيز خود را براي برگزاري تظاهراتي جديد با هدف سرنگوني رژيم مبارک آماده مي کنند تظاهر کنندگان در استان اسيوط نيز ادامه انتفاضه تا سقوط رژيم مبارک را خواستار شده و از مردم خواسته اند به خانه ها برنگردند. تظاهرکنندگان مصر حاضر در ميدان التحرير قاهره پايتخت مصر نيز تاکيد کرده اند که تا تعيين سرنوشت خود و سرنگوني رژيم مبارک ، اين ميدان را ترک نمي کنند. شمار زيادي از مردم مصر، براي پيوستن به تظاهر کنندگان ، به سمت ميدان التحرير حرکت کرده اند.

دسته بندی ها :

آخرین مطالب

پربیننده ترین خبرها