حمله به تيم خبرنگاري العالم در اسکندريه

چهارشنبه 13 بهمن 1389 - 16:14

نيروهاي امنيتي و مزدوران نظام مبارک به خبرنگاران العالم در اسکندريه حمله کردند. خبرنگار العالم در اسکندريه گزارش داد، نيروهاي امنيتي و مزدوران امروز علاوه بر مردم، به خبرنگاران هم حمله کردند و در حمله به تيم خبرنگاري العالم دوربين گروه را شکستند. خبرنگار العالم افزود: اکنون بيش از يک ميليون نفر در اسکندريه در حال تظاهرات هستند و بر ضرورت کناره گيري مبارک تاکيد مي کنند. بر اساس اين گزارش، قرار است فردا هم تظاهراتي ميليوني در اسکندريه برگزار شود.

نيروهاي امنيتي و مزدوران نظام مبارک به خبرنگاران العالم در اسکندريه حمله کردند. خبرنگار العالم در اسکندريه گزارش داد، نيروهاي امنيتي و مزدوران امروز علاوه بر مردم، به خبرنگاران هم حمله کردند و در حمله به تيم خبرنگاري العالم دوربين گروه را شکستند. خبرنگار العالم افزود: اکنون بيش از يک ميليون نفر در اسکندريه در حال تظاهرات هستند و بر ضرورت کناره گيري مبارک تاکيد مي کنند. بر اساس اين گزارش، قرار است فردا هم تظاهراتي ميليوني در اسکندريه برگزار شود. پيش از اين نيز خبرنگاران العالم در قاهره مورد حمله افراد ناشناس که به نظر مي‌رسد از نيروهاي امنيتي مبارک باشند، قرار گرفته بودند. دولت نظامي در مصر تلاش دارد از انتقال شفاف اخبار و اطلاعات از مصر جلوگيري کند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها