سيزدهمين روز انقلاب مصر/ روز شهيد

شنبه 16 بهمن 1389 - 18:47

روز يکشنبه ، سيزدهمين روز انقلاب مصر " روز شهيد " نامگذاري شده و مردم انقلابي مصر تصميم گرفته اند با برگزاري تظاهراتي ميليوني در شهرهاي سراسر اين کشور، بارديگر" سرنگون باد مبارک" را فرياد بزنند. گزارش شامگاه شنبه خبرنگار شبکه خبري العالم از قاهره حاکي است که هزاران نفر از مردم انقلابي مصر سعي دارند وارد ميدان التحرير قاهره شوند و تا صبح در اين ميدان حاضر باشند و فردا نيز در تظاهرات ميليوني شرکت کنند. اين گزارش حاکي است که دهها هزار تظاهرکننده مصري که يکپارچه خواستار سرنگوني و محاکمه مبارک و تشکيل دولت وحدت ملي انتقالي هستند، در ميدان التحرير حضور دارند. شهرهاي

روز يکشنبه ، سيزدهمين روز انقلاب مصر " روز شهيد " نامگذاري شده و مردم انقلابي مصر تصميم گرفته اند با برگزاري تظاهراتي ميليوني در شهرهاي سراسر اين کشور، بارديگر" سرنگون باد مبارک" را فرياد بزنند. گزارش شامگاه شنبه خبرنگار شبکه خبري العالم از قاهره حاکي است که هزاران نفر از مردم انقلابي مصر سعي دارند وارد ميدان التحرير قاهره شوند و تا صبح در اين ميدان حاضر باشند و فردا نيز در تظاهرات ميليوني شرکت کنند. اين گزارش حاکي است که دهها هزار تظاهرکننده مصري که يکپارچه خواستار سرنگوني و محاکمه مبارک و تشکيل دولت وحدت ملي انتقالي هستند، در ميدان التحرير حضور دارند. شهرهاي ديگر مصر نيز از جمله اسکندريه آماده برگزاري تظاهراتي ديگر در روز شهيد مي شوند. نيروهاي ارتش مصر ميدان التحريررا به طور کامل محاصره کرده اند و کميته هاي مردمي افرادي را که مي خواهند وارد اين ميدان شوند ، بازرسي مي کنند تا مزدوران مبارک که قصد دارند آشوب به پا کنند و با تظاهرکنندگان درگير شوند نتوانند وارد اين ميدان شوند. گزارش خبرنگار العالم حاکي است که تظاهرکنندگان مصري تاکيد دارند همچنان بر خواسته هاي خود پايبند هستند و فقط بعد از سرنگوني حسني مبارک ، گفت وگوها آغاز خواهد شد. در ميدان التحرير هيچ يک از نيروهاي پليس و نيروهاي امنيتي مصر حضور ندارند و کنترل اين ميدان و خيابان هاي منتهي به آن فقط در اختيار نيروهاي ارتش و کميته هاي مردمي است و شايد نيروهاي پليس در مناطق ديگر مستقر شوند. تظاهرکنندگان در اين ميدان زمينه سازي براي برپايي تظاهرات ميليوني را که قرار است فردا يکشنبه برپا شود ، آغاز کرده اند. همه بر قدرت تظاهرکنندگان به پايداري و ايستادگي و پافشاري بر ادامه تحصن و تظاهرات تا سرنگوني مبارک حساب باز کرده اند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها