مردم استان الشرقيه مصردرحال گردهم آمدن براي تظاهرات گسترده

يکشنبه 17 بهمن 1389 - 05:56

مردم استان الشرقيه از هم اکنون درحال گردهمايي در دسته‌ها و گروه‌هاي کوچک براي برگزاري تظاهرات گسترده در ساعات آينده هستند. خبرنگار شبکه خبري العالم از استان الشرقيه، در آخرين گزارش خود از وضعيت اين استان گفت: از مردم براي شرکت در تظاهرات گسترده روز تجليل از شهيدان درچارچوب هفته پايداري دعوت شده و اين کار همچنان ادامه دارد. قرار است مردم ظهر امروز در تظاهرات گسترده اي شرکت کنند و با اين کار همبستگي و حمايت خود را از تظاهرات کنندگان در ميدان التحرير شهر قاهره اعلام دارند. مردممقدمات گردهمايي راتدارک ديده‌اند، اما تظاهرات گسترده و اصلي ظهر امروز برگزار مي شو

مردم استان الشرقيه از هم اکنون درحال گردهمايي در دسته‌ها و گروه‌هاي کوچک براي برگزاري تظاهرات گسترده در ساعات آينده هستند. خبرنگار شبکه خبري العالم از استان الشرقيه، در آخرين گزارش خود از وضعيت اين استان گفت: از مردم براي شرکت در تظاهرات گسترده روز تجليل از شهيدان درچارچوب هفته پايداري دعوت شده و اين کار همچنان ادامه دارد. قرار است مردم ظهر امروز در تظاهرات گسترده اي شرکت کنند و با اين کار همبستگي و حمايت خود را از تظاهرات کنندگان در ميدان التحرير شهر قاهره اعلام دارند. مردممقدمات گردهمايي راتدارک ديده‌اند، اما تظاهرات گسترده و اصلي ظهر امروز برگزار مي شود و مطالبات مردم همانند ساير مناطق کشور، لزوم سرنگوني رژيم و رفتن مبارک است. هم اکنون زمينه سازي وهماهنگي هاي نهايي درحال انجام است و شعارهاي مردم استان الشرقيه نظير ساير مصري ها شعارهايي مانند "مردم خواهان سرنگوني رژيم هستند" و "مبارک بايد برود" است و آنها خواهان محاکمه مبارک و تغييري ريشه اي در کشورشان هستند و بر اين خواسته خود اصرار مي ورزند. مردم با واکنش نسبت به مواضع روز گذشته رژيم مبار تاکيد مي کنند که اينگونه مواضع تلاش رژيم براي دور زدن مطالبات واقعي مردم است ومردم تاکيد مي کنند که کميته حکماء بايد مطالبات مردم را که اصلي ترين آن رفتن مبارک است، درک کند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها