تظاهرات ميليوني براي سرنگوني نظام مبارک درمصر+تکميلي

يکشنبه 17 بهمن 1389 - 06:14

قرار است پيکر احمد محمود خبرنگار مصري روزنامه الاهرام که دو روز پيش به ضرب گلوله تک تيراندازها کشته شد، ظهرامروز به وقت قاهره از محل اتحاديه صنفي روزنامه نگاران به ميدان التحرير تشييع شود؛ بويژه که امروز روز تجليل از شهيدان انقلاب مصر است. همه خانواده هاي شهداي انقلاب امروز در ميدان التحرير حضور خواهند داشت و هزاران نفر از مردم هم اکنون در ميدان تحرير هستند. ورودي ميدان التحرير امروز براي حدود يک ساعت بسته بود که باعث تجمع گسترده مردم درخيابانهاي منتهي به ميدان التحرير بود اما با باز شدن ورودي ها بر شمار مردم در ميدان افزوده مي شود. امروز در سراسر مصر تظاهراتي ميليون

قرار است پيکر احمد محمود خبرنگار مصري روزنامه الاهرام که دو روز پيش به ضرب گلوله تک تيراندازها کشته شد، ظهرامروز به وقت قاهره از محل اتحاديه صنفي روزنامه نگاران به ميدان التحرير تشييع شود؛ بويژه که امروز روز تجليل از شهيدان انقلاب مصر است. همه خانواده هاي شهداي انقلاب امروز در ميدان التحرير حضور خواهند داشت و هزاران نفر از مردم هم اکنون در ميدان تحرير هستند. ورودي ميدان التحرير امروز براي حدود يک ساعت بسته بود که باعث تجمع گسترده مردم درخيابانهاي منتهي به ميدان التحرير بود اما با باز شدن ورودي ها بر شمار مردم در ميدان افزوده مي شود. امروز در سراسر مصر تظاهراتي ميليوني با عنوان روز شهيد براي درخواست سرنگوني نظام مبارک برپا مي شود. به گزارش خبرنگار العالم، تحصن کنندگان براي شرکت در تظاهرات امروز، با وجود سرما و بارش باران شب را در ميدان التحرير گذراندند. در استان الشرقيه نيز براي ادامه تظاهرات و حمايت از تظاهرا کنندگان در ميدان التحرير به منظور کنار رفتن مبارک از قدرت توزيع اعلاميه ها يي توزيع شده است.به گفته خبرنگار العالم ، تظاهرات اصلي در استان الشرقيه بعد از ظهر امروز براي درخواست سرنگوني نظام مبارک آغاز مي شود و همه تظاهرکنندگان بر تحصن در ميدان التحرير قاهره اصرار دارند و با دور زدن خواسته هاي خود مخالفند. تظاهرکنندگان مصري در ميدان التحرير، احزابي را که با عمر سليمان مذاکره مي کنند نماينده خود نمي دانند. به گزارش خبرنگار العالم ، تظاهرکنندگان در قاهره تاکيد دارند که در مذاکرات با سليمان کسي نماينده آنها نيست

دسته بندی ها :

آخرین مطالب

پربیننده ترین خبرها