تدارک دومين شهر بزرگ مصر براي برپايي تظاهرات ميليوني

دوشنبه 18 بهمن 1389 - 19:55

مردم اسکندريه خود را براي تظاهرات گسترده و ميليون فردا ( سه شنبه) ضد نظام مبارک آماده مي کنند.به گزارش خبرنگار العالم از اسکندريه دومين شهر بزرگ مصر ، مردم اسکندريه که بعد از نماز مغرب در مقابل مسجد القائد ابراهيم اين شهر تجمع کرده بودند ، مانند مردم ديگر مناطق مصر خود را براي تظاهرات گسترده فردا آماده مي کنند.براساس اين گزارش ، تظاهرکنندگان در شهر اسکندريه همچنان خواستار برکناري حسني مبارک رئيس جمهوري مصر هستند و مخالفت خود را با هرگونه مذاکره با مسئولان با وجود روي کار بودن مبارک اعلام کردند.

مردم اسکندريه خود را براي تظاهرات گسترده و ميليون فردا ( سه شنبه) ضد نظام مبارک آماده مي کنند.به گزارش خبرنگار العالم از اسکندريه دومين شهر بزرگ مصر ، مردم اسکندريه که بعد از نماز مغرب در مقابل مسجد القائد ابراهيم اين شهر تجمع کرده بودند ، مانند مردم ديگر مناطق مصر خود را براي تظاهرات گسترده فردا آماده مي کنند.براساس اين گزارش ، تظاهرکنندگان در شهر اسکندريه همچنان خواستار برکناري حسني مبارک رئيس جمهوري مصر هستند و مخالفت خود را با هرگونه مذاکره با مسئولان با وجود روي کار بودن مبارک اعلام کردند.خبرنگار العالم خاطرنشان کرد: بعد از باز شدن راه ها و دادن اجازه حرکت به خودروها ، جمعي از مردم اسکندريه براي پيوستن به برادران خود در ميدان التحرير عازم قاهره شده اند تا به همراه مردم پايتخت در تظاهرات گسترده فردا شرکت کنند.وي همچنين از تصميم مردم شهر اسکندريه براي شرکت گسترده در تظاهرات ميليوني روز جمعه خبر داد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها