تظاهرات مردم اسکندريه عليه رييس پليس

شنبه 23 بهمن 1389 - 18:11

گزارش شامگاه شنبه خبرنگار العالم در اسکندريه حاکي است که مردم اين شهر ساعتي قبل مقابل مقر پليس تجمعي اعتراضي برگزار کرده و عليه سرلشکر" محمد ابراهيم" رييس پليس اسکندريه شعار دادند. "اسلام ابوالمجد" گفت که براي نخستين بار نيروهاي پليسدريک تجمع اعتراضي مردم اسکندريه شرکت کردند. نيروهاي پليس حاضر در اين تجمع گفتند که سرلشکرابراهيم آنان را مجبور مي کرده است که مردم را مورد ضرب و شتم قرار دهند و تظاهرات آنان عليه رژِيم ديکتاتوري حسني مبارک را سرکوب کنند. نيروهاي پليس همچنين در مراسم جشن و سرور مردم اسکندريه که به مناسبت سرنگوني رژيم مبارک برگزار شد، شرکت کردند.

گزارش شامگاه شنبه خبرنگار العالم در اسکندريه حاکي است که مردم اين شهر ساعتي قبل مقابل مقر پليس تجمعي اعتراضي برگزار کرده و عليه سرلشکر" محمد ابراهيم" رييس پليس اسکندريه شعار دادند. "اسلام ابوالمجد" گفت که براي نخستين بار نيروهاي پليسدريک تجمع اعتراضي مردم اسکندريه شرکت کردند. نيروهاي پليس حاضر در اين تجمع گفتند که سرلشکرابراهيم آنان را مجبور مي کرده است که مردم را مورد ضرب و شتم قرار دهند و تظاهرات آنان عليه رژِيم ديکتاتوري حسني مبارک را سرکوب کنند. نيروهاي پليس همچنين در مراسم جشن و سرور مردم اسکندريه که به مناسبت سرنگوني رژيم مبارک برگزار شد، شرکت کردند. گزارش خبرنگار العالم مي افزايد: در مقابل منزل "خالد سعيد " شهروند مصري که به دست نيروهاي پليس اسکندريه کشته شد، مراسم بزرگ يادبودي برگزار شد. مادر خالد سعيد گفته است که با سرنگوني مبارک توانست حق پسرش را که بدون هيچ گناهي به قتل رسيد، بگيرد. در ادامه اين گزارش آمده است: مردم انقلابي اسکندريه خواستار تشکيل دولت وحدت ملي و تعديل قانون اساسي هستند اما تا تحقق همه مطالباتشان آرام نخواهند شد. ابوالمجد گفت: در اسکندريه "محمد بديع"رهبر اخوان المسلمين بيانيه اي صادر کرد و در آن به مردم مصر تبريک گفت و از آنان خواست تا براي تحقق آزادي و دموکراسي و اهداف انقلاب تلاش بيشتري کنند. گروه الدعوه که پيش از اين تظاهرات مردم را محکوم مي کرد ، بيانيه اي صادر و در آن به مردم اسکندريه تبريک و تهنيت گفت و تاکيد کرد که اين "تظاهرات اسلامي و مبارک "است. بيانيه اين گروه اگرچه عجيب بود اما غيرمنتظره نبود ،به نظر مي رسد اين گروه با صدور بيانيه خواسته است تا خود را به مردم انقلابي مصر نزديک کند وخشم انان عليه خود را فرو نشاند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها