آخرين نخست وزير مبارک استعفا کرد

پنج‌شنبه 12 اسفند 1389 - 10:00

خبرنگار شبکه خبري العالم لحظاتي پيش از استعفاي احمد شفيق نخست وزير مصر خبر داد که در آخرين روزهاي حضور حسني مبارک در پست رياست جمهوري به اين سمت برگزيده شد.به گزارش خبرنگار العالم از شهر قاهره، "احمد شفيق" نخست وزير دولت انتقالي که از بقاياي رژيم ديکتاتوري "حسني مبارک" بود، به دنبال فشارهاو مخالفت هاي گسترده مردمي از سمت خود کناره گيري کرد.منابع مصري به خبرنگار العالم اعلام کردند که شوراي عالي نظامي "احمد شرف" وزير دادگستري مصر را مامور تشکيل دولت جديد است .

خبرنگار شبکه خبري العالم لحظاتي پيش از استعفاي احمد شفيق نخست وزير مصر خبر داد که در آخرين روزهاي حضور حسني مبارک در پست رياست جمهوري به اين سمت برگزيده شد.به گزارش خبرنگار العالم از شهر قاهره، "احمد شفيق" نخست وزير دولت انتقالي که از بقاياي رژيم ديکتاتوري "حسني مبارک" بود، به دنبال فشارهاو مخالفت هاي گسترده مردمي از سمت خود کناره گيري کرد.منابع مصري به خبرنگار العالم اعلام کردند که شوراي عالي نظامي "احمد شرف" وزير دادگستري مصر را مامور تشکيل دولت جديد است .اين منابع پيش بيني کردند که دولت شرف که تکنوکرات خواهد بود از "احمد ابوالغيط" براي پست وزارت امور خارجه استفاده نکند.برکناري احمد شفيق يکي از خواسته هاي اساسي مردم مصر بويژه جوانان معترض بوده است زيرا آنها مي گويند که اين دولت را مبارک پيش از سرنگوني تعيين کرد ودر آن چهره هاي رژيم او حضور دارند.

دسته بندی ها :

آخرین مطالب

پربیننده ترین خبرها