زنجيره انساني براي تعطيلي بندراقتصادي بحرين

يکشنبه 22 اسفند 1389 - 14:16

مردم و معترضان بحرين امروز (يکشنبه) براي جلوگيري از ورود کارکنان اسکله مالي بحرين و به تعطيلي کشاندن اين بندر اقتصادي مهم، درصدد ايجاد زنجيره انساني در اطراف آن برآمدند.به گزارش خبرنگار شبکه خبري العالم، جنبش 14 فوريه شنبه شب در بيانيه اي از هوادارن، مردم و معترضان خواسته بود به منظور جلوگيري از ورود کارکنان به اسکله مالي بحرين امروز (يکشنبه) اطراف اين اسکله زنجيره انساني تشکيل دهند.

مردم و معترضان بحرين امروز (يکشنبه) براي جلوگيري از ورود کارکنان اسکله مالي بحرين و به تعطيلي کشاندن اين بندر اقتصادي مهم، درصدد ايجاد زنجيره انساني در اطراف آن برآمدند.به گزارش خبرنگار شبکه خبري العالم، جنبش 14 فوريه شنبه شب در بيانيه اي از هوادارن، مردم و معترضان خواسته بود به منظور جلوگيري از ورود کارکنان به اسکله مالي بحرين امروز (يکشنبه) اطراف اين اسکله زنجيره انساني تشکيل دهند.نيروهاي پليس ضد شورش بحرين به دنبال اين امر، به منظور متوقف کردن مردم و معترضان و به شکست کشاندن اقدام آنها براي جلوگيري از ورود کارکنان به اسکله مالي بحرين خيابان اصلي منتهي به اين اسکله را بستند.شمار زيادي از نيروهاي پليس با حضور در خيابان اصلي مجاور اين اسکله، به سوي معترضان گاز اشک آور شليک و آنها را وادار به عقب نشيني به ميدان لؤلؤه کردند.ميدان لؤلؤه از چندين هفته پيش تا کنون مرکز تظاهرات و اعتراضات مردم عليه رژيم حاکم بحرين است.به نظر مي رسيد تعداد نيروهاي پليس بيش از تعداد معترضان بود اما صدها نفر از مردم بحرين پس از انتشار اين خبر در حمايت از تظاهرکنندگان به سوي آنها شتافتند.به دنبال اين امر بالگردها بر فراز منطقه به پرواز در آمدند و خودروهاي آمبولانس به سوي اين منطقه شتافتند.هنوز هزاران تن از هواداران جنبش 14 فوريه که به تازگي تاسيس شده است کنترل ميدان لؤلؤه در منامه را در دست دارند و تقريبا هر روز راهپيمايي در اين ميدان ادامه دارد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها