دخالت بيگانگان دربحرين تحول خطرناکي است

دوشنبه 23 اسفند 1389 - 16:16

رئيس شوراي علماي اسلامي بحرين تاکيد کرد که هيچ کشور خارجي نبايد در امور داخلي اين کشور دخالت کند.مجيد مشعل روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم به موضوع ورود نيروهاي نظامي و مردوردان کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس به بحرين براي سرکوب تظاهرکنندگان اشاره کرد و اظهار داشت: اين مشکل کاملا داخلي است و نبايد هيچ کشور خارجي در امور داخلي بحرين دخالت نکند.هيچ گونه دخالت خارجي به سود روابط ميان نظام و ملت نخواهد بود ؛ بلکه نوعي تنش خطرناک به شمار مي رود که به پيامدهاي خطرناکي منجر خواهد شد.

رئيس شوراي علماي اسلامي بحرين تاکيد کرد که هيچ کشور خارجي نبايد در امور داخلي اين کشور دخالت کند.مجيد مشعل روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم به موضوع ورود نيروهاي نظامي و مردوردان کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس به بحرين براي سرکوب تظاهرکنندگان اشاره کرد و اظهار داشت: اين مشکل کاملا داخلي است و نبايد هيچ کشور خارجي در امور داخلي بحرين دخالت نکند.هيچ گونه دخالت خارجي به سود روابط ميان نظام و ملت نخواهد بود ؛ بلکه نوعي تنش خطرناک به شمار مي رود که به پيامدهاي خطرناکي منجر خواهد شد.وي به توافق نامه امنيتي ميان کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس اشاره کرد و گفت: اين توافق نامه به معناي دخالت در امور داخلي کشورهاي عضو اين شورا نيست و از آنجا که مشکل بحرين در ميان نظام و مردم وجود دارد بنابراين دخالت طرف هاي بيگانه در اين مشکل جايز نيست و چنين دخالت هايي به زيان کشور، استقلال و حاکميت آن خواهد بود.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها