جمعيت عمل اسلامي بحرين انتخابات را تحريم کرد

سه شنبه 27 مهر 1389 - 18:23

معاون دبيرکل جمعيت عمل اسلامي بحرين گفت: اين جمعيت با هدف مقابله با توقف روند اصلاحات، مبارزه با پديده تقلب در انتخابات و در اعتراض به خلف وعده نظام حاکم در زمينه انجام اصلاحات، انتخابات پارلماني را تحريم کرده است.

معاون دبيرکل جمعيت عمل اسلامي بحرين گفت: اين جمعيت با هدف مقابله با توقف روند اصلاحات، مبارزه با پديده تقلب در انتخابات و در اعتراض به خلف وعده نظام حاکم در زمينه انجام اصلاحات، انتخابات پارلماني را تحريم کرده است.شيخ عبدالله صالح روز سه شنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم از منامه پايتخت بحرين،اظهار داشت: روند اصلاحات در بحرين شاهد پس رفت و عقب نشيني هاي شديدي است و مقابله با اين پديده مستلزم تحريم انتخابات پارلماني 23 اکتبر جاري (اول آبان ماه) است.وي افزود: دولت از وعده هايي که درباره اصلاحات داده بود و مردم نيز بدان دل بسته بودند عقب نشيني کرده است.معاون دبيرکل جمعيت عمل اسلامي بحرين خاطرنشان کرد: در سال 2001 زماني که از سوي پادشاه وعده هايي در باره اصلاحات مطرح شد مردم نبست به آينده دلگرم شده و به يکديگر مژده دادند.وي گفت : ما نيز در آن زمان تصميم گرفتيم که با روند اصلاحات و دموکراسي همراه شويم و با فراموش کردن گذشته به سازندگي کشور و برقراري دموکراسي اميدوار بوديم ؛ اما آنچه که هم اکنون در عالم واقع مشاهده مي کنيم برخلاف توقع همگان است.وي همچنين افزود: براساس پروژه اصلاحات به شهروندان وعده مشارکت در تصميم گيري ها و برابري در حقوق و وظايف داده شده بود اما همه اين آرزوها با خلف وعده نظام حاکم بر باد رفته است.صالح خاطرنشان کرد: نتيجه وعده هاي نظام حاکم هم اکنون يک قانون اساسي تحت فرمان پادشاه و مجلسي است که جايگاه آن در حد پارلمان هاي دموکراتيک نيست و شهروندان بحريني نيز چنين پارلمان فرمايشي را نمي خواهند.معاون دبيرکل جمعيت عمل اسلامي بحرين اظهار داشت: نظام حاکم در ميان شهروندان بحريني يک نوع تبعيض مذهبي و فرقه اي نژادپرستانه شديدي حاکم کرده است که در همه سياست هاي دولت از جمله استخدام در ادارات و امور حوزه هاي انتخابيه به چشم مي خورد.صالح با اشاره به اين که در بحرين خبري از عدالت و شفاف سازي نيست؛ اظهار داشت: به همين دليل بسياري از شهروندان نسبت به تقلب در انتخابات و استفاده دولت از رأي افرادي که به آنها تابعيت بحريني داده شده است و گروه هاي سياسي وابسته به دولت که بنا به خواست دولت از حوزه اي به حوزه ديگر منتقل مي شوند؛ نگران هستند.وي از همه شهروندان بحريني خواست انتخابات را تحريم کنند زيرا به باور وي اين انتخابات به ايجاد شراکت ميان شهروندان و دولت نمي انجامد.صالح گفت : از جمله مشکلات موجود در زمينه انتخابات دخالت دولت و به خدمت گرفتن اموال ملي و هزينه کردن آن در راستاي حمايت از نامزدهاي مورد نظر دولت است.معاون دبيرکل جمعيت عمل اسلامي بحرين اظهار داشت: پارلمان کنوني بحرين چيزي جز يک شوراي مشورتي مدرن نيست که نصف اعضاي آن انتصابي و بقيه اعضا نيز از طريق انتخابات برگزيده مي شوند.صالح افزود: اين پارلمان حتي قادر به تصويب آيين نامه داخلي خودش نيست به همين دليل جمعيت عمل اسلامي بر آن است که يک جبهه ملي جهت فعاليت در راستاي سرانجام رساندن اصلاحات و تحکيم پايه هاي دموکراسي در کشور تشکيل دهد.انتخابات پارلمان و شوراها در بحرين قرار است اول آبان برابر با 23 اکتبر جاري برگزار شود ؛ درحالي که هر لحظه بر جدال دولت و مخالفان اين کشور درباره سلامت انتخابات افزوده مي شود.

پربیننده ترین خبرها