توقف پخش العالم،خاموش کردن رسانه هاي مخالف امپرياليسم

يکشنبه 17 آبان 1388 - 09:32

شخصيت هاي سياسي و رسانه اي ونزوئلا ، اقدام صاحبان و گردانندگان ماهواره هاي "عرب ست" و "نايل ست" در قطع پخش برنامه هاي شبکه خبري (العالم )را محکوم کرد ند و آن را بخشي از جنگ رواني تحميلي عليه ملت ها و کشورهاي مخالف طرح هاي سلطه گرانه آمريکا دانستند. "پيدرو روداس" هماهنگ کننده فعاليت هاي اطلاع رساني وزارت آموزش و پرورش ونزوئلا روز يکشنبه به شبکه خبري (العالم)، گفت : طبيعي است که امپرياليسم جهاني و همپيمانان آن براي ساکت کردن صداهايي که آنها را محکوم مي مي کنند، تلاش کنند. وي افزود : اين اقدام امپرياليسم و هم پيمانان آن آنها جنگي عليه ملت ها و نهادهاي اطلاع رساني مخالف طرح هاي سلطه گرانه آمريکا در جهان به شمار مي رود. "براوليو الوارس " معاون رئيس کميسيون اقتصادي پارلمان ونزوئلا نيز در گفتگو با شبکه خبري العالم بر ضرورت احترام به رسانه هاي گروهي ملت ها تاکيد کرد و گفت : وقتي چنين اقدامي عليه يک رسانه نظير شبکه خبري العالم انجام مي شود ، بدان معناست که آنها در تلاش براي مهار فعاليت هاي اطلاع رساني حامي ملت فلسطين و مقاومت و مسائل برحق ملت هستند.

پربیننده ترین خبرها