دانشجويان انگليسي: پيروي لندن از واشنگتن کافي است

پنج‌شنبه 5 آذر 1388 - 08:31

شماري از دانشجويان دانشگاه هاي انگليس با برپايي تظاهرات در برابر مقر نخست وزيري و پارلمان اين کشور، خروج فوري نيروهاي انگليسي از افغانستان و پايان پيروي لندن از سياست هاي کاخ سفيد را خواستار شدند. به گزارش چهارشنبه شب خبرنگار شبکه خبري "العالم" يکي از دانشجويان اظهار داشت: ما در اين تظاهرات شرکت کرديم تا اعلام کنيم که دولت کنوني انگليس نماينده ما نيست و از طرف ما نيروهاي انگليسي را به افغانستان نفرستاده است. وي تاکيد کرد که 70 درصد از مردم انگليسي مخالف ادامه حضور نيروهاي اين کشور در افغانستان هستند. يکي ديگر از دانشجويان به خبرنگار العالم گفت: در اعتراض به کشته شدن افغانستاني هاي بي گناه به ويژه کودکان در اين تظاهرات شرکت کرده ايم. وي افزود: سياستمداران لندن، نيروهاي انگليسي را براي جنگ به افغانستان مي فرستند و آنها را به کام مرگ مي کشانند. اين دانشجوي انگليسي خاطرنشان کرد:ما مي گوييم خونريزي براي قدرت طلبي و پيروي از سياست هاي امپرياليستي آمريکا کافي است. اين تظاهرات همزمان با انتقاد آشکار وزير دفاع انگليس از واشنگتن صورت گرفت که در آن موضع آمريکا در قبال افغانستان را عامل دشوار شدن موضع گيري دولت انگليس در برابر شهروندان خود دانسته است. "ماک اسميت" سردبير بخش سياسي روزنامه اينديپندنت انگليس به خبرنگار العالم گفت: اظهارات وزير دفاع انگليس در افغانستان نشان داد که تاخير در گسيل نيروهاي آمريکايي به دشوار شدن موضع گيري هاي دولت انگليس مي انجامد. وي افزود: جنگ در افغانستان به دليل نامشخص بودن ماموريت نظامي نيروها در اين کشور از حمايت مردمي برخوردار نيست و اين مساله سبب ياس هر چه بيشتر انگليسي ها شده است.

پربیننده ترین خبرها