عمر البشير، بخت اول پيروزي در انتخابات رياست جمهوري سودان

جمعه 25 دی 1388 - 17:58

دبيرکل روابط سياسي حزب کنگره ملي حاکم در سودان، هدف جنبش خلق (شورشيان سابق جنوب) در نامزد کردن "ياسر العرمان" از رهبران مسلمان خود در انتخابات رياست جمهوري آينده سودان را کسب آراي مردم شمال اين کشور دانست و درعين حال تاکيد کرد که "عمرالبشير" رئيس جمهوري کنوني سودان بيشترين بخت پيروزي در اين انتخابات را دارد. " ابراهيم غندور" عصرجمعه در گفت وگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: نامزدي ياسر العرمان از منطقه جنوب سودان براي انتخابات رياست جمهوري به موافقت دولت خارطوم نيازي ندارد زيرا قانون انتخابات و قانون اساسي اين حق را به هر حزبي مي دهد که نامزد مناسب خود را براي انتخابات محلي، رياست جمهوري و يا پارلماني در هر سطحي معرفي کند. وي افزود: کنگره ملي حاکم در سودان 52 درصد و جبهه خلق 28 درصد کرسي هاي دولت و نهاد قانونگذاري را دراختيار دارند و هريک از آنها نامزد خود را براي انتخابات رياست جمهوري معرفي کرده اند و اين بدان معنا است که فرآيند انتخابات گام به گام در مسير اجرا حرکت مي کند. دبيرکل روابط سياسي حزب کنگره ملي حاکم در سودان، هدف جنبش خلق براي معرفي العرمان به عنوان نامزد خود در انتخابات رياست جمهوري سودان را کسب آراي منطقه شمال سودان دانست زيرا العرمان مسلمان و اصليت وي از منطقه شمال سودان است. وي افزود : عمرالبشير نامزد 28 حزب و شماري زيادي از شخصيت هاي ملي و در صدر آنها "عبدالرحمن سوار الذهب" رييس جمهوري پيشين و تعداد از نهادهاي مردمي و سازمان ها است و بخت وي براي پيروزي در انتخابات رياست جمهوري بيشتر از هر نامزد ديگري است. غندور خاطرنشان کرد: هنوز فرصت نامزد شدن براي انتخابات رياست جمهوري وجود دارد و افراد 10 روز ديگر براي نام نويسي فرصت دارند.

پربیننده ترین خبرها