سرکوب چهره هاي مخالف براي موروثي کردن قدرت در مصر

جمعه 27 شهريور 1388 - 06:29

يکي از رهبران حزب "الغد" مصر گفت: دستگاه حاکم به شدت مشغول سرکوب و زنداني کردن چهره هاي سياسي با هدف آماده کردن زمينه جهت موروثي کردن قدرت است. "رشدي غانم فخر الدين" شامگاه پنجشنبه در گفت وگو با برنامه"الحقيقة اين" (واقعيت کدام است) شبکه خبري "العالم" از قاهره پايتخت مصر، با اشاره به اينکه تا زماني که نظارت قضايي بر انتخابات مصر وجود نداشته باشد تقلب از بين نخواهد رفت؛ اظهار داشت: از آنجا که رژيم حاکم مصر مشغول سرکوب و زنداني کردن کساني است که در انتخابات گذشته در رقابت با حزب حاکم و "حسني مبارک" وارد عرصه شده اند بنابراين انتخابات آينده انتخابات واقعي نخواهد بود و قدرت موروثي خواهد شد. فخرالدين افزود: صندوق هاي آرا در مصر بيانگر اراده مردم نيستند بلکه بيانگر اراده سياستمداران و نيروهاي امنيتي هستند زيرا رژيم حاکم همواره در انتخابات محدوديت هايي را براي مردم و رقبا ايجاد مي کند تا خواسته واقعي مردم در پاي صندوق هاي راي محقق نشود. وي در باره حزب الغد گفت: اين حزب حزبي ليبرال - دموکرات است که به اصول دموکراسي اجتماعي باور دارد و قايل به احترام به دين، کثرت گرايي احزاب و آزادي بيان است و در عين حال بر ارزش هاي ديني و اصيل مصر تاکيد مي ورزد. اين رهبر حزب الغد مصر خاطرنشان کرد: حزب الغد بر رعايت حقوق بشر، عدالت،آزادي و مساوات بين همه شهروندان مصري تاکيد مي کند و خواهان صلح، عدالت و همکاري با همه ملت هاي جهان است. فخرالدين افزود: اين حزب مخالف شرکت "جمال مبارک" فرزند رييس جمهوري مصر در انتخابات رياست جمهوري و دستيابي به قدرت از طريق انتخابات سالم و بي طرف که بيانگر اراده ملت مصر باشد؛ نيست بلکه مخالف موروثي کردن قدرت است. وي گفت: بي شک مردم مصر نيز در قبال موروثي کردن قدرت واکنش هاي شديدي از خود نشان خواهند داد. رهبر حزب الغد مصر خاطرنشان کرد: ارتش مصر بي طرف است و در راستاي دفاع از منافع کشور عمل مي کند از اين رو اجازه نخواهد داد برخلاف منافع ملي کشور قدرت در مصر موروثي شود. 18/12/1

پربیننده ترین خبرها