هشدار در باره اعطاي تابعيت سياسي در بحرين

شنبه 9 آبان 1388 - 17:57

جانشين دبير کل تشکل "منبر دموکراتيک" در بحرين در باره ادامه اقدامات دولت اين کشور در اعطاي تابعيت سياسي بحريني به خارجي ها و آسيايي هاي داراي مذهب غير شيعي هشدار داد. "عبدالنبي سلمان" شنبه شب در گفت وگو با برنامه "تحت الضوء" شبکه خبري "العالم" از منامه پايتخت بحرين، اظهار داشت: اعطاي تابعيت در بحرين به دليل مشکلات و پيامدهاي منفي بسياري که اين مساله بر مردم اين کشور و هويت و آينده آنان دارد؛ به زيان بحرين است. جانشين دبير کل منبر دموکراتيک در بحرين گفت: اين امر باعث افزايش جرم و برخي تبعات منفي اقتصادي درکشور خواهد شد. سلمان افزود: دولت بحرين درحالي به شمار بسياري از خارجي ها تابعيت بحريني مي دهد که هنوز از فراهم کردن مسکن و شغل براي خود بحريني ها ناتوان مانده است. وي با رد اتهامات مطرح شده عليه مخالفان بحريني درباره به راه انداختن بحران تابعيت در اين کشور تاکيد کرد: همه گروه ها و احزاب بحريني درباره خطرات مساله تابعيت با يکديگر هم نظر هستند. 24/12/1

پربیننده ترین خبرها