همکاري نکردن شخصيتهاي انگليسي در تحقيق درباره جنگ عراق

چهارشنبه 4 آذر 1388 - 05:05

مشاور ائتلاف بين المللي"جنگ را متوقف کنيد" گفت: برخي از شخصيت هاي معروف و دست اندرکار از حضور در کميته تحقيق انگليس درباره جنگ عليه عراق سرباز زده اند. "کارول ترنر" روز چهارشنبه در گفت وگو با شبکه خبري "العالم" از لندن در باره ورود ناموجه انگليس به جنگ عليه عراق، اظهار داشت: داستان ها و روايت هاي زيادي درباره ايده حمله به عراق و زمان اجراي آن در سال 2001 يا 2003 ميلادي گفته شده است و اين در حالي است که برخي از شخصيت ها که نام آنها فاش نشده است، از حضور در کميته تحقيق درباره جنگ عليه عراق سرباز زده اند. وي افزود: مسايل حاشيه اي در اين تحقيقات از جمله مساله زمان حمله به عراق چيزي را تغيير نمي دهد زيرا تصميم به اين تجاوزگري و ورود غير ضروري انگليس به اين عرصه حايز اهميت است. اين مشاور در ائتلاف بين المللي "جنگ را متوقف کنيد" خاطرنشان کرد: مسوولان و شخصيت هاي بلندپايه انگليسي جهت ارايه اطلاعات در خصوص چرايي ورود انگليس به جنگ عليه عراق مي توانند درکميته تحقيق انگليس درباره جنگ عليه عراق حضور يابند و به سوالاتي درخصوص انگيزه هاي واقعي اين جنگ پاسخ دهند. ترنر اظهار داشت: رييس کميته تحقيق انگليس درباره جنگ عليه عراق عنوان کرده است که دادگاهي دراين باره برگزار نخواهد شد و کسي هم متهم نمي شود زيرا مساله مهم اين است که اشخاصي در کميته تحقيق حاضر و به سوالاتي در خصوص چرايي ورود انگليس به جنگ با عراق و مطابقت اين مساله با منافع ملي انگليس پاسخ دهند. وي افزود: حضور مسولان بلندپايه و شخصيت هاي شناخته شده در يک کميته تحقيق براي پاسخگويي به سوالات براي اولين بار صورت مي گيرد و آنها همچنين اسنادي را به اين کميته ارايه خواهند کرد.

پربیننده ترین خبرها