جبهه آزاديبخش خواستار وحدت سودان شد

دوشنبه 11 آبان 1388 - 18:55

سخنگوي فراکسيون جنبش آزاديبخش خلق در مجلس سودان گفت: اين جنبش همچنان خواستار وحدت و تقسيم نشدن کشور است. " عمار امون دلدوم " سخنگوي فراکسيون جنبش آزاديبخش خلق در مجلس سودان روز دوشنبه درگفت وگو با برنامه " تحت الضوء " شبکه خبري "العالم" از خارطوم پايتخت سودان، با بيان اين مطلب درعين حال اظهار داشت: اين جنبش به رغم مخالفت با تقسيم کشور اما نمي تواند اهالي جنوب را مجبور به راي دادن به ادامه وحدت با شمال کند. وي گفت: جنبش آزاديبخش خلق در جنوب سودان بر پايبندي اين جنبش به اصل وحدت در سودان تاکيد دارد ولي نمي تواند اهالي جنوب را وادار به راي دادن به وحدت با شمال کند. دلدوم اظهار داشت: اين جنبش بعد از امضاي توافقنامه فراگير صلح ، وحدت را برگزيد و براي تقويت آن تلاش کرد. وي با بيان اينکه برقراري وحدت از طريق قانون و فراهم کردن زمينه برگزاري همه پرسي آزاد و شفاف ممکن است؛ وجود طرف هاي خارجي که اهالي جنوب را براي راي دادن درباره استقلال از خارطوم تحت فشار قرار دهند؛ رد کرد و گفت: اهالي اين منطقه دراين زمينه آزاد هستند. سخنگوي فراکسيون جنبش آزاديبخش خلق در مجلس سودان افزود: دوران جنگ 20 ساله جنبش آزاديبخش خلق سودان با خارطوم ، خاطرات تلخي را در اذهان اهالي جنوب برجاي گذاشته است و ميل به جدايي از شمال را در آن ها تقويت کرده است. امون دلدوم ادامه داد: همه طرف هاي شرکت کننده در دولت وحدت ملي بايد تلاش کنند تا وحدت را به عنوان اصلي جذاب براي مردم قرار دهند تا آن ها سختي ها و مرارت هاي دوران گذشته را فراموش کنند. وي افزود: آنچه بعد از گذشت چهار سال از تشکيل دولت وحدت روي داد؛ نشان مي دهد که وحدت راهکار جذابي نبود و نتوانست توجه مردم را جلب کند. سخنگوي جنبش آزاديبخش خلق سودان تصريح کرد: بعد از تشکيل دولت وحدت انتظار مي رفت که تحول دموکراتيک واقعي درسودان به ويژه در ساختار نظام اين کشور روي دهد و همه قوانين استبدادي و ظالمانه فراگير در کشور لغو شود ؛ اما اين قوانين همچنان حاکم است و اختيارات گسترده اي به کنگره ملي سودان مي دهد. 12/1 21

پربیننده ترین خبرها