بیست و هشتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران. تصاویر

پنج‌شنبه 2 شهريور 1396 - 12:21
بیست و هشتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران. تصاویربیست و هشتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران. تصاویربیست و هشتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران. تصاویربیست و هشتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران. تصاویربیست و هشتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران. تصاویربیست و هشتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران. تصاویربیست و هشتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران. تصاویربیست و هشتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران. تصاویربیست و هشتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران. تصاویربیست و هشتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران. تصاویربیست و هشتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران. تصاویربیست و هشتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران. تصاویربیست و هشتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران. تصاویربیست و هشتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران. تصاویربیست و هشتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران. تصاویربیست و هشتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران. تصاویربیست و هشتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران. تصاویربیست و هشتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران. تصاویربیست و هشتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران. تصاویر

بیست و هشتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران از امروز به مدت یک هفته تا هفتم شهریورماه در محل دائمی نمایشگاه های تهران همه روزه از ساعت 10 صبح تا ساعت 18 برای بازدید علاقه ممندان دایر می باشد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها