زندگی عشایر حاشیه دریاچه هامون

شنبه 11 شهريور 1396 - 12:23
زندگی عشایر حاشیه دریاچه هامونزندگی عشایر حاشیه دریاچه هامونزندگی عشایر حاشیه دریاچه هامونزندگی عشایر حاشیه دریاچه هامونزندگی عشایر حاشیه دریاچه هامونزندگی عشایر حاشیه دریاچه هامونزندگی عشایر حاشیه دریاچه هامونزندگی عشایر حاشیه دریاچه هامونزندگی عشایر حاشیه دریاچه هامونزندگی عشایر حاشیه دریاچه هامونزندگی عشایر حاشیه دریاچه هامونزندگی عشایر حاشیه دریاچه هامونزندگی عشایر حاشیه دریاچه هامونزندگی عشایر حاشیه دریاچه هامونزندگی عشایر حاشیه دریاچه هامونزندگی عشایر حاشیه دریاچه هامونزندگی عشایر حاشیه دریاچه هامون

بیشتر عشایر سیستان در حاشیه دریاچه هامون زندگی می کنند و با خشکی این دریاچه زندگی آنها با مشکلات مختلفی رو به رو است.این عشایر به ندرت ییلاق و قشلاق می کنند و سهم عمده ای در پرورش دام گوسفند و بز و تولید شیر و گوشت در منطقه سیستان واقع در شمال استان سیستان و بلوچستان دارند.عشایر سیستان در فاصله 40 کیلومتری از شهرستان زابل و در شهرستان هامون زندگی می کنند.کودکان عشایر با گوسفندان تازه متولد شده بازی میکنند .

پربیننده ترین خبرها