بازدید سرلشکر باقری از قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا. تصاویر

شنبه 11 شهريور 1396 - 17:49
بازدید سرلشکر باقری از قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا. تصاویربازدید سرلشکر باقری از قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا. تصاویربازدید سرلشکر باقری از قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا. تصاویربازدید سرلشکر باقری از قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا. تصاویربازدید سرلشکر باقری از قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا. تصاویربازدید سرلشکر باقری از قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا. تصاویربازدید سرلشکر باقری از قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا. تصاویربازدید سرلشکر باقری از قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا. تصاویربازدید سرلشکر باقری از قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا. تصاویربازدید سرلشکر باقری از قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا. تصاویربازدید سرلشکر باقری از قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا. تصاویربازدید سرلشکر باقری از قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا. تصاویربازدید سرلشکر باقری از قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا. تصاویربازدید سرلشکر باقری از قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا. تصاویربازدید سرلشکر باقری از قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا. تصاویربازدید سرلشکر باقری از قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا. تصاویربازدید سرلشکر باقری از قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا. تصاویربازدید سرلشکر باقری از قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا. تصاویربازدید سرلشکر باقری از قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا. تصاویربازدید سرلشکر باقری از قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا. تصاویربازدید سرلشکر باقری از قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا. تصاویربازدید سرلشکر باقری از قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا. تصاویر

سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح روز شنبه از دستاوردهای جدید و بومی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا بازدید کرد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها