نخستین همایش ملی جوانان، توسعه و تعالی ایران + تصاویر

پنج‌شنبه 23 شهريور 1396 - 14:18
نخستین همایش ملی جوانان، توسعه و تعالی ایران + تصاویرنخستین همایش ملی جوانان، توسعه و تعالی ایران + تصاویرنخستین همایش ملی جوانان، توسعه و تعالی ایران + تصاویرنخستین همایش ملی جوانان، توسعه و تعالی ایران + تصاویرنخستین همایش ملی جوانان، توسعه و تعالی ایران + تصاویرنخستین همایش ملی جوانان، توسعه و تعالی ایران + تصاویرنخستین همایش ملی جوانان، توسعه و تعالی ایران + تصاویرنخستین همایش ملی جوانان، توسعه و تعالی ایران + تصاویرنخستین همایش ملی جوانان، توسعه و تعالی ایران + تصاویرنخستین همایش ملی جوانان، توسعه و تعالی ایران + تصاویرنخستین همایش ملی جوانان، توسعه و تعالی ایران + تصاویرنخستین همایش ملی جوانان، توسعه و تعالی ایران + تصاویرنخستین همایش ملی جوانان، توسعه و تعالی ایران + تصاویرنخستین همایش ملی جوانان، توسعه و تعالی ایران + تصاویرنخستین همایش ملی جوانان، توسعه و تعالی ایران + تصاویرنخستین همایش ملی جوانان، توسعه و تعالی ایران + تصاویرنخستین همایش ملی جوانان، توسعه و تعالی ایران + تصاویرنخستین همایش ملی جوانان، توسعه و تعالی ایران + تصاویرنخستین همایش ملی جوانان، توسعه و تعالی ایران + تصاویر

نخستین همایش ملی جوانان، توسعه و تعالی ایران روز پنجشنبه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در کتابخانه ملی برگزار شد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها