تصاویر پیشروی ارتش سوریه در شرق حمص

يکشنبه 16 مهر 1396 - 22:08
تصاویر پیشروی ارتش سوریه در شرق حمصتصاویر پیشروی ارتش سوریه در شرق حمصتصاویر پیشروی ارتش سوریه در شرق حمصتصاویر پیشروی ارتش سوریه در شرق حمصتصاویر پیشروی ارتش سوریه در شرق حمصتصاویر پیشروی ارتش سوریه در شرق حمصتصاویر پیشروی ارتش سوریه در شرق حمصتصاویر پیشروی ارتش سوریه در شرق حمصتصاویر پیشروی ارتش سوریه در شرق حمصتصاویر پیشروی ارتش سوریه در شرق حمصتصاویر پیشروی ارتش سوریه در شرق حمصتصاویر پیشروی ارتش سوریه در شرق حمصتصاویر پیشروی ارتش سوریه در شرق حمصتصاویر پیشروی ارتش سوریه در شرق حمصتصاویر پیشروی ارتش سوریه در شرق حمص

نیروهای ارتش سوریه بخش هایی از منطقه "جب الجراح" در حومه شرقی استان حمص را از لوث تروریست های داعشی پاکسازی کردند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها