رزمایش تاکتیکی ماموریتی«شهید حججی» + تصاویر

شنبه 6 آبان 1396 - 19:51
رزمایش تاکتیکی ماموریتی«شهید حججی» + تصاویررزمایش تاکتیکی ماموریتی«شهید حججی» + تصاویررزمایش تاکتیکی ماموریتی«شهید حججی» + تصاویررزمایش تاکتیکی ماموریتی«شهید حججی» + تصاویررزمایش تاکتیکی ماموریتی«شهید حججی» + تصاویررزمایش تاکتیکی ماموریتی«شهید حججی» + تصاویررزمایش تاکتیکی ماموریتی«شهید حججی» + تصاویررزمایش تاکتیکی ماموریتی«شهید حججی» + تصاویررزمایش تاکتیکی ماموریتی«شهید حججی» + تصاویررزمایش تاکتیکی ماموریتی«شهید حججی» + تصاویررزمایش تاکتیکی ماموریتی«شهید حججی» + تصاویررزمایش تاکتیکی ماموریتی«شهید حججی» + تصاویررزمایش تاکتیکی ماموریتی«شهید حججی» + تصاویررزمایش تاکتیکی ماموریتی«شهید حججی» + تصاویررزمایش تاکتیکی ماموریتی«شهید حججی» + تصاویررزمایش تاکتیکی ماموریتی«شهید حججی» + تصاویررزمایش تاکتیکی ماموریتی«شهید حججی» + تصاویررزمایش تاکتیکی ماموریتی«شهید حججی» + تصاویررزمایش تاکتیکی ماموریتی«شهید حججی» + تصاویررزمایش تاکتیکی ماموریتی«شهید حججی» + تصاویررزمایش تاکتیکی ماموریتی«شهید حججی» + تصاویررزمایش تاکتیکی ماموریتی«شهید حججی» + تصاویر

رزمایش تاکتیکی ماموریتی شهید حججی امروز جمعه با حضور یگان های توپخانه ای و عملیاتی سپاه انصار الرضای خراسان جنوبی در فاصله ده کیلومتری با مرز کشور افغانستان برگزار شد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها