زائران اربعین در شهر کوت عراق + تصاویر

شنبه 13 آبان 1396 - 19:19
زائران اربعین در شهر کوت عراق + تصاویرزائران اربعین در شهر کوت عراق + تصاویرزائران اربعین در شهر کوت عراق + تصاویرزائران اربعین در شهر کوت عراق + تصاویرزائران اربعین در شهر کوت عراق + تصاویرزائران اربعین در شهر کوت عراق + تصاویرزائران اربعین در شهر کوت عراق + تصاویرزائران اربعین در شهر کوت عراق + تصاویرزائران اربعین در شهر کوت عراق + تصاویرزائران اربعین در شهر کوت عراق + تصاویرزائران اربعین در شهر کوت عراق + تصاویرزائران اربعین در شهر کوت عراق + تصاویرزائران اربعین در شهر کوت عراق + تصاویرزائران اربعین در شهر کوت عراق + تصاویرزائران اربعین در شهر کوت عراق + تصاویرزائران اربعین در شهر کوت عراق + تصاویرزائران اربعین در شهر کوت عراق + تصاویرزائران اربعین در شهر کوت عراق + تصاویرزائران اربعین در شهر کوت عراق + تصاویرزائران اربعین در شهر کوت عراق + تصاویرزائران اربعین در شهر کوت عراق + تصاویرزائران اربعین در شهر کوت عراق + تصاویرزائران اربعین در شهر کوت عراق + تصاویرزائران اربعین در شهر کوت عراق + تصاویرزائران اربعین در شهر کوت عراق + تصاویرزائران اربعین در شهر کوت عراق + تصاویرزائران اربعین در شهر کوت عراق + تصاویرزائران اربعین در شهر کوت عراق + تصاویرزائران اربعین در شهر کوت عراق + تصاویرزائران اربعین در شهر کوت عراق + تصاویرزائران اربعین در شهر کوت عراق + تصاویرزائران اربعین در شهر کوت عراق + تصاویر

شمار زیادی از زائران اربعین که از مرز زمینی مهران در استان ایلام ایران وارد کشور عراق شده اند به شهر کوت مرکز استان واسط ( جنوب شرق عراق ) رسیده اند. زائران پس از استراحت، خود را آماده می کنند تا با ادامه پیاده روی به کربلای معلی برسند. موکب های مستقر در این شهر نیز با آب و غذا از زائران پذیرایی می کنند. 

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها