طوفان دامری در ویتنام پیش از آغاز نشست سران آسیا و اقیانوس آرام

سه شنبه 16 آبان 1396 - 13:42
طوفان دامری در ویتنام پیش از آغاز نشست سران آسیا و اقیانوس آرامطوفان دامری در ویتنام پیش از آغاز نشست سران آسیا و اقیانوس آرامطوفان دامری در ویتنام پیش از آغاز نشست سران آسیا و اقیانوس آرامطوفان دامری در ویتنام پیش از آغاز نشست سران آسیا و اقیانوس آرامطوفان دامری در ویتنام پیش از آغاز نشست سران آسیا و اقیانوس آرامطوفان دامری در ویتنام پیش از آغاز نشست سران آسیا و اقیانوس آرامطوفان دامری در ویتنام پیش از آغاز نشست سران آسیا و اقیانوس آرامطوفان دامری در ویتنام پیش از آغاز نشست سران آسیا و اقیانوس آرامطوفان دامری در ویتنام پیش از آغاز نشست سران آسیا و اقیانوس آرامطوفان دامری در ویتنام پیش از آغاز نشست سران آسیا و اقیانوس آرامطوفان دامری در ویتنام پیش از آغاز نشست سران آسیا و اقیانوس آرامطوفان دامری در ویتنام پیش از آغاز نشست سران آسیا و اقیانوس آرامطوفان دامری در ویتنام پیش از آغاز نشست سران آسیا و اقیانوس آرامطوفان دامری در ویتنام پیش از آغاز نشست سران آسیا و اقیانوس آرامطوفان دامری در ویتنام پیش از آغاز نشست سران آسیا و اقیانوس آرام

وفان دامری در ویتنام تنها چند روز پیش از آغاز نشست سران آسیا و اقیانوس آرام در ویتنام، آغاز شد. در این طوفان 20 هزار خانه تخریب شده و 80 هزار نفر آسیب دیده‌اند.

دسته بندی ها :
کلید واژه ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها