مراسم تکریم و معرفی فرماندهان قدیم و جدید نیروی دریایی ارتش + تصاویر

چهارشنبه 17 آبان 1396 - 18:51
مراسم تکریم و معرفی فرماندهان قدیم و جدید نیروی دریایی ارتش + تصاویرمراسم تکریم و معرفی فرماندهان قدیم و جدید نیروی دریایی ارتش + تصاویرمراسم تکریم و معرفی فرماندهان قدیم و جدید نیروی دریایی ارتش + تصاویرمراسم تکریم و معرفی فرماندهان قدیم و جدید نیروی دریایی ارتش + تصاویرمراسم تکریم و معرفی فرماندهان قدیم و جدید نیروی دریایی ارتش + تصاویرمراسم تکریم و معرفی فرماندهان قدیم و جدید نیروی دریایی ارتش + تصاویرمراسم تکریم و معرفی فرماندهان قدیم و جدید نیروی دریایی ارتش + تصاویرمراسم تکریم و معرفی فرماندهان قدیم و جدید نیروی دریایی ارتش + تصاویرمراسم تکریم و معرفی فرماندهان قدیم و جدید نیروی دریایی ارتش + تصاویرمراسم تکریم و معرفی فرماندهان قدیم و جدید نیروی دریایی ارتش + تصاویرمراسم تکریم و معرفی فرماندهان قدیم و جدید نیروی دریایی ارتش + تصاویرمراسم تکریم و معرفی فرماندهان قدیم و جدید نیروی دریایی ارتش + تصاویرمراسم تکریم و معرفی فرماندهان قدیم و جدید نیروی دریایی ارتش + تصاویرمراسم تکریم و معرفی فرماندهان قدیم و جدید نیروی دریایی ارتش + تصاویرمراسم تکریم و معرفی فرماندهان قدیم و جدید نیروی دریایی ارتش + تصاویرمراسم تکریم و معرفی فرماندهان قدیم و جدید نیروی دریایی ارتش + تصاویرمراسم تکریم و معرفی فرماندهان قدیم و جدید نیروی دریایی ارتش + تصاویرمراسم تکریم و معرفی فرماندهان قدیم و جدید نیروی دریایی ارتش + تصاویر

مراسم تکریم و معرفی فرماندهان قدیم و جدید نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش و سایر فرماندهان عالی رتبه لشکری و کشور در ستاد نداجا برگزار شد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها