حضور مردم همدان در سطح شهر پس از وقوع زلزله

دوشنبه 22 آبان 1396 - 08:35
حضور مردم همدان در سطح شهر پس از وقوع زلزلهحضور مردم همدان در سطح شهر پس از وقوع زلزلهحضور مردم همدان در سطح شهر پس از وقوع زلزلهحضور مردم همدان در سطح شهر پس از وقوع زلزلهحضور مردم همدان در سطح شهر پس از وقوع زلزلهحضور مردم همدان در سطح شهر پس از وقوع زلزلهحضور مردم همدان در سطح شهر پس از وقوع زلزلهحضور مردم همدان در سطح شهر پس از وقوع زلزلهحضور مردم همدان در سطح شهر پس از وقوع زلزلهحضور مردم همدان در سطح شهر پس از وقوع زلزلهحضور مردم همدان در سطح شهر پس از وقوع زلزلهحضور مردم همدان در سطح شهر پس از وقوع زلزلهحضور مردم همدان در سطح شهر پس از وقوع زلزلهحضور مردم همدان در سطح شهر پس از وقوع زلزلهحضور مردم همدان در سطح شهر پس از وقوع زلزلهحضور مردم همدان در سطح شهر پس از وقوع زلزله

پس از وقوع زلزله در کرمانشاه مردم استانهای همجوار برای دورماندن از صدمات احتمالی زلزله در پارک ها و معابر عمومی حضور یافتند.

دسته بندی ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها