مکر و نیرنگ‌‎های اسرائیل برای سلطه بر قدس اشغالی

مکر و نیرنگ‌‎های اسرائیل برای سلطه بر قدس اشغالی
سه شنبه 21 دی 1400 - 22:58

مسئول اداره نقشه برداری در بیت الشرق در قدس اشغالی، گفت که همه اسرائیلی ها در این باره اتفاق نظر دارند که قدس را پایتختی برای "دولت یهودی" ادعایی خود می دانند و هر دولت هم که روی کار آید، همین روند را پیش خواهد گرفت.

العالم - فلسطین اشغالی

"خلیل تفکجی" درگفتگو با شبکه العالم در برنامه " ضیف وحوار" (مهمان و گفتگو) تحت عنوان "شهرک سازی اسرائیل سرقت سرزمین و مقاومت فلسطینی ها و اهالی قدس است"، گفت: رژیم اشغالگر اسرائیل، قدس را غیرقابل تجزیه می داند، اکثریت ساکنان این شهر را یهودیان واقلیت عربی تشکیل می دهند و براین اساس، ساخت هزاران شهرک اسرائیلی غیرقابل انتظار نیست، بلکه درچارچوب برنامه اسرائیلی است که در دوران حزب کار وضع شده، سپس اولمرت و حزب لیکود آمدند و پس از آن بنت آمد و آنرا ادامه داد.

تفکچی افزود: این برنامه که از ساخت هزاران واحد مسکونی در قدس اشغالی در سال 2020 سخن می گوید، به پایان رسیده است و اکنون قدس وارد سال 2050 شده است، بدین معنا که برنامه اسرائیل از ساخت 58 هزار واحد مسکونی و ساخت شهرک های جدید و گسترش شهرک های فعلی سخن می گوید. همچنین رژیم اشغالگر اسرائیل به اقدامات راهبردی به بهانه مفاهیم امنیتی ولی از طریق شهرک سازی سخن می گوید، این اقدام از طریق محاصره مناطق فلسطینی از طریق شهرک ها صورت می گیرد.سپس به داخل این مناطق فلسطینی نفوذ می کند و بعد از آن، روند جدا کردن این مناطق صورت می گیرد.

تفکجی افزود: شهرک سازی هایی که درقدس اشغالی روی می دهد، مقدمه ای برای مراحل آتی است که قرار است طی برنامه ای فرودگاه قدس نابود شود ، همچنین با تخریب منازل فلسطینی ها و ساخت شهرک ها ، تصمیم براین است که اکثریت فلسطینی ها به اقلیت تبدیل شود.

همه این اقدامات، در قالب واقعیت ‌هایی است که رژیم اشغالگر به دنبال اجرای آن درعالم واقع است.

مسئول اداره نقشه برداری در بیت الشرق در قدس اشغالی، گفت که نقشه 4 ژوئن دیگر موجود نیست، زیرا نقشه های جدید برای آینده ترسیم می شود.

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها