زلال قرآن (1400)؛

برای حفظ نورانیت قلب چه باید کرد؟

برای حفظ نورانیت قلب چه باید کرد؟
يکشنبه 27 شهريور 1401 - 16:23

العالم - زلال قرآن

روح انسان در اثر قرار گرفتن در مجاورت با انوار الهی نورانیت خود را حفظ می کند.

مَثَل روح انسان دراین دنیا مَثَل ذعال سرد وسیاهی است که اگردرمجاورت آتش فروزانی قرارگیرد، با تاثیرپذیری از آن کم کم گرم و روشن می گردد و با بیدارشدن استعدادهای ذاتیش قابلیت اشتعال ونورانیت پیدا می کند وخود به منبع نوروگرما مبدل می شود.

بیداری استعدادهای ذاتی روح، وشروع شکوفائی آنها سبب می‌گردد تا آن روح قابلیت بیشتری برای دریافت انوار الهی پیدا کند، حال اگرانسان به حشر دائم خود با اسماءالله وآیات نورانی قرآن ودیگرحقایق عالم (بواسطه فکروذکروعبادت و دعا و مناجات و...) توفیق یابد به فضل الهی به منبع نوری تبدیل خواهد شد که هم خود وهم دیگران را بسوی نور و روشنائی هدایت خواهد کرد.

دسته بندی ها :
کلید واژه ها :

پربیننده ترین خبرها