جستجوی پیشرفته

جستجو پیشرفته
select id from content where statusid=1 and siteid=1 and id in(select contentid from content_properties where typeid=5 and propertyid =3367663) order by publisheddate desc limit 0,10;select count(*) totalcount from content where statusid=1 and siteid=1 and id in(select contentid from content_properties where typeid=5 and propertyid =3367663) order by publisheddate desc
جستجو به دنبال کلید واژه «مجموع واکسن های تزریق شده در کشور» - تعداد یافته ها 1 مورد