تصاویری از سقوط هواپیمای باشگاه فوتبال برزیلی در کلمبیا

سقوط هواپیمای حامل فوتبالیستهای یک باشگاه برزیلی
بر اثر سقوط هواپیمای حامل فوتبالیستهای یک باشگاه برزیلی در کلمبیا، ۷۶ نفر کشته شدند. در بین سرنشینان این هواپیما ۲۲ خبرنگار نیز بودند که مرگ۲۱ تن از آنها تایید شده است.

  • سقوط هواپیمای حامل فوتبالیستهای یک باشگاه برزیلی
  • سقوط هواپیمای حامل فوتبالیستهای یک باشگاه برزیلی
  • سقوط هواپیمای حامل فوتبالیستهای یک باشگاه برزیلی
  • سقوط هواپیمای حامل فوتبالیستهای یک باشگاه برزیلی
  • سقوط هواپیمای حامل فوتبالیستهای یک باشگاه برزیلی
  • سقوط هواپیمای حامل فوتبالیستهای یک باشگاه برزیلی
  • سقوط هواپیمای حامل فوتبالیستهای یک باشگاه برزیلی
  • سقوط هواپیمای حامل فوتبالیستهای یک باشگاه برزیلی
  • سقوط هواپیمای حامل فوتبالیستهای یک باشگاه برزیلی
  • سقوط هواپیمای حامل فوتبالیستهای یک باشگاه برزیلی

نظرات

ارسال نظر