صندوق پستي:
 ايران- تهران - شبکه العالم
 885-19615
تلفن:
 22056261-9821+ 22162727-9821+ 22024999-9821+
تلفکس:
 22013688-9821+
ايميل روابط عمومي
 info@alalam.ir
سایت:
 site@alalam.ir
آدرس: خيابان وليعصر - خيابان جام جم - صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران ايستگاه: جمهوری اسلامی ايران - تهران - شبکه خبری العالم
تلفن:
 -22014767-9821+
 -22162971-9821+
فاکس :
 22018995-9821+