حضور ایرانیان مقیم سنگال در دوازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری

ایرانیان مقیم سنگال
ایرانیان مقیم سنگال در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند.

العالم- ایران

ایرانیان مقیم سنگال امروز (جمعه) برای شرکت در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در داکار حضور یافته و آرای خود را به صندوق اخذ رای مستقر در این شعبه ریختند.

 دوازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری همزمان با داخل کشور در 102 کشور و در 310 شعبه اخذ رای برگزار می‌شود و در 22 کشور آفریقایی 24 شعبه اخذ رای بدین منظور در نظر گرفته شده است.

نظرات

ارسال نظر