پیوند جشن عروسی و جشن ملی+ فیلم

پیوند جشن عروسی و جشن ملی
عروس و داماد اهل گمیشان استان گلستان در یکی از شعب اخذ رای حاضر شدند و رای خود را در صندق انداختند.

العالم - ایران

عروس و داماد ترکمنی اهل گمیشان استان گلستان حین جشن عروسی، در یکی از شعب اخذ رای حاضر شدند و رای خود را در صندق انداختند.

نظرات

ارسال نظر