تعداد رأی دهندگان از مرز ۲۵ میلیون نفر گذشت

انتخابات ریاست جمهوری
تعداد رای دهندگان و مشارکت کنندگان در انتخابات امروز کشورمان از مرز ۲۵ میلیون نفر گذشت.

العالم- ایران

تعداد رای‌دهندگان انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها از مرز ۲۵ میلیون گذشت.

فارس

نظرات

ارسال نظر