اطلاعیه شورای نگهبان درباره قرائت آرای نامزدها

اداره کل امور انتخابات شورای نگهبان در پاسخ به سوالات مکرر استان ها در اطلاعیه ای درباره قرائت برخی آراء نامزد های ریاست جمهوری نکاتی متذکر شد.

العالم - ایران

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:‌
1- اگر در برگ رأی نام یا نام خانوادگی نامزد انتخابات غلط املایی داشته باشد، ولی همچنان بتوان آن را به نام نامزد خواند، برگ رأی صحیح بوده و بنام نامزد مربوطه خوانده می شود. بطور مثال: روحانی به نام آقای حسن روحانی، میرسلیم به نام آقای سیدمصطفی آقامیرسلیم، رئیسی به نام آقای سیدابراهیم رئیس الساداتی و هاشمی طباء به نام آقای سیدمصطفی هاشمی طباء خوانده می شود.
2- در صورتی که برگ رأی فقط نام نامزد از قبیل حسن، ابراهیم(سیدابراهیم) و مصطفی(سیدمصطفی) نوشته شده باشد، صحیح بوده و به نام نامزد مربوطه خوانده می شود.
3- در صورتی که برگ رأی فقط مصطفی یا سیدمصطفی نوشته شده باشد، به تناسب آراء فرد در شعبه به نام آقایان آقامیرسلیم و هاشمی طباء خوانده می شود.
4- در صورتی که برگ رأی یکی از عناوین ذیل به تنهایی نوشته شده باشد به نام سیدابراهیم رئیس الساداتی خوانده می شود رئیس السادات - رییس السادات - رئیسی - رییسی - رییس - سادات - ساداتی مراتب جهت اطلاع رسانی فوری به ناظرین شعب اخذ رأی حضورتان ارسال می شود .

نظرات

ارسال نظر