نمایشگاه هوایی پاریس | تصاویر

نمایشگاه هوایی پاریس | تصاویر
سه شنبه 30 خرداد 1396 - 15:25

شرکت های هواپیماسازی آخرین دستاوردهای خود در زمینه هواپیماهای جنگنده، باری، مسافربری و پهپادها را در پنجاه و دومین نمایشگاه هوایی پاریس به نمایش گذاشتند.

تصاویر بیشتر

نمایشگاه هوایی پاریس | تصاویرنمایشگاه هوایی پاریس | تصاویرنمایشگاه هوایی پاریس | تصاویرنمایشگاه هوایی پاریس | تصاویرنمایشگاه هوایی پاریس | تصاویرنمایشگاه هوایی پاریس | تصاویرنمایشگاه هوایی پاریس | تصاویرنمایشگاه هوایی پاریس | تصاویرنمایشگاه هوایی پاریس | تصاویرنمایشگاه هوایی پاریس | تصاویرنمایشگاه هوایی پاریس | تصاویرنمایشگاه هوایی پاریس | تصاویرنمایشگاه هوایی پاریس | تصاویرنمایشگاه هوایی پاریس | تصاویرنمایشگاه هوایی پاریس | تصاویرنمایشگاه هوایی پاریس | تصاویرنمایشگاه هوایی پاریس | تصاویر
دسته بندی ها :
کلید واژه ها :

پربیننده ترین خبرها