مرکز حقوق بشر "سواسیه":

العالم تهدیدی برای منافع آمریکا وصهیونیستها است

سه شنبه 15 اسفند 1391 - 22:43

مرکز حقوق بشر "سواسیه" در قاهره حذف شبکه از ماهواره AB7 را به دلیل تعارض برنامه‌های این شبکه با منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست.

به گزارش روز سه شنبه پایگاه خبری شبکه العالم، مرکز حقوق بشر سواسیه در بیانیه ای اقدام شرکت یوتلست در حذف شبکه العالم از ماهواره AB7  را محکوم کرد.
این مرکز تأکید کرد: حذف العالم از این ماهواره، نقض آشکار بیانیه جهانی حقوق بشر، و معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است، به ویژه اینکه العالم هیچ تخلفی انجام نداده که به موجب آن چنین اقدامی علیه آن اتخاذ شود.
مرکز حقوق بشر سواسیه خاطرنشان کرد: حذف شبکه العالم از ماهواره AB7 در راستای قانون کنگره آمریکا است، قانونی که بر اساس آن همه شبکه‌های عربی که تهدیدی برای منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی به شمار می آیند، بسته می شوند.

دسته بندی ها :
کلید واژه ها :

پربیننده ترین خبرها