ارزیابی و پایش ذخیره ماهیان ابهای خلیج فارس و دریای عمان

ارزیابی و پایش ذخیره ماهیان ابهای خلیج فارس و دریای عمان
پنج‌شنبه 18 آذر 1395 - 12:15

ارزیابی و پایش ذخیره ماهیان ابهای خلیج فارس و دریای عمان توسط کشتی فردوس متعلق به موسسه علوم تحقیقات شیلات کشورانجام می شود که در این روش در 85 نقطه ابهای خلیج فارس به روشی خاص تور ماهیگیری به عمق 30 متر در دریا پهن می شود و انواع ماهیان به تور افتاده شمارش ووزن گیری شده و بر اساس نوع و تعداد و روش ریاضی اماری از حجم ذخایر ماهیان خاویاری به دست امده و گونه های در معرض انقراض مشخص می شود و مضاف بر اینکه این اطلاعات در بانک اطلاعات دریایی ثبت شده و برای مواردی همچون سرمایه گذاری برای پرورش یا ممنوعت صید نوع ماهی استفاده می شود.

تصاویر بیشتر

ارزیابی و پایش ذخیره ماهیان ابهای خلیج فارس و دریای عمانارزیابی و پایش ذخیره ماهیان ابهای خلیج فارس و دریای عمانارزیابی و پایش ذخیره ماهیان ابهای خلیج فارس و دریای عمانارزیابی و پایش ذخیره ماهیان ابهای خلیج فارس و دریای عمانارزیابی و پایش ذخیره ماهیان ابهای خلیج فارس و دریای عمانارزیابی و پایش ذخیره ماهیان ابهای خلیج فارس و دریای عمانارزیابی و پایش ذخیره ماهیان ابهای خلیج فارس و دریای عمانارزیابی و پایش ذخیره ماهیان ابهای خلیج فارس و دریای عمانارزیابی و پایش ذخیره ماهیان ابهای خلیج فارس و دریای عمانارزیابی و پایش ذخیره ماهیان ابهای خلیج فارس و دریای عمانارزیابی و پایش ذخیره ماهیان ابهای خلیج فارس و دریای عمانارزیابی و پایش ذخیره ماهیان ابهای خلیج فارس و دریای عمانارزیابی و پایش ذخیره ماهیان ابهای خلیج فارس و دریای عمانارزیابی و پایش ذخیره ماهیان ابهای خلیج فارس و دریای عمانارزیابی و پایش ذخیره ماهیان ابهای خلیج فارس و دریای عمانارزیابی و پایش ذخیره ماهیان ابهای خلیج فارس و دریای عمانارزیابی و پایش ذخیره ماهیان ابهای خلیج فارس و دریای عمانارزیابی و پایش ذخیره ماهیان ابهای خلیج فارس و دریای عمانارزیابی و پایش ذخیره ماهیان ابهای خلیج فارس و دریای عمانارزیابی و پایش ذخیره ماهیان ابهای خلیج فارس و دریای عمان
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها