هنر«قلمکاری» روی پارچه در اصفهان| تصاویر

هنر«قلمکاری» روی پارچه در اصفهان| تصاویر
سه شنبه 10 اسفند 1395 - 09:32

تصویر هنر قلمکاری بر روی یک پارچه را نشان می دهد. قلمکاری هنر چاپ یا نقش زدن روی پارچه است.

این هنر در دوره شاه عباس در قرن ۱۱ قمری به علت علاقه درباریان و توجه خاصی که به این صنعت داشتند، به کمال رسید. در این دوره انواع مختلف قلمکاری تهیه می شد. در حال حاضر قلمکاری به وسیله قالب های چوبی که دارای نقوش برجسته است انجام می شود.

تصاویر بیشتر

هنر«قلمکاری» روی پارچه در اصفهان| تصاویرهنر«قلمکاری» روی پارچه در اصفهان| تصاویرهنر«قلمکاری» روی پارچه در اصفهان| تصاویرهنر«قلمکاری» روی پارچه در اصفهان| تصاویرهنر«قلمکاری» روی پارچه در اصفهان| تصاویرهنر«قلمکاری» روی پارچه در اصفهان| تصاویرهنر«قلمکاری» روی پارچه در اصفهان| تصاویرهنر«قلمکاری» روی پارچه در اصفهان| تصاویرهنر«قلمکاری» روی پارچه در اصفهان| تصاویرهنر«قلمکاری» روی پارچه در اصفهان| تصاویرهنر«قلمکاری» روی پارچه در اصفهان| تصاویرهنر«قلمکاری» روی پارچه در اصفهان| تصاویرهنر«قلمکاری» روی پارچه در اصفهان| تصاویرهنر«قلمکاری» روی پارچه در اصفهان| تصاویرهنر«قلمکاری» روی پارچه در اصفهان| تصاویرهنر«قلمکاری» روی پارچه در اصفهان| تصاویرهنر«قلمکاری» روی پارچه در اصفهان| تصاویرهنر«قلمکاری» روی پارچه در اصفهان| تصاویرهنر«قلمکاری» روی پارچه در اصفهان| تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها