هشدار معاون دبیرکل الوفاق دربارۀ خطر تعدی به آیت الله عیسی قاسم

هشدار معاون دبیرکل الوفاق دربارۀ خطر تعدی به آیت الله عیسی قاسم
چهارشنبه 11 اسفند 1395 - 08:36

«شیخ حسین الدیهی» هرگونه اقدام آل خلیفه علیه شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین را موجب کشاندن این کشور به مسیری نامعلوم و تاریک برشمرد.

العالم-بحرین
شیخ حسین الدیهی معاون دبیرکل جمعیت الوافق که بزرگترین جمعیت سیاسی بحرین بشمار می رود علت هدف قرار گرفتن شیخ عیسی قاسم از سوی آل خلیفه را مواضع شجاعانه و مستحکم وی در قبال خواسته های مشروع مردم مظلوم بحرین دانست. وی همچنین تاکید کرد که آیت الله عیسی قاسم خط قرمز است و پیامدهای تعرض به وی فراتر از مرزهای بحرین خواهد بود.

شیخ حسین الدیهی در پیام هایی در تویتر گفت: تعرض به آیت الله قاسم کشور را وارد مسیری نامعلوم خواهد کرد و در آن زمان پشیمانی سودی ندارد.

وی با درخواست از جامعه بین المللی برای عمل به مسئولیت های خود افزود: ما امروز تمام کشورهای جهان را مخاطب قرار می دهیم. شما امروز مسئول هستید تا به سرکوب رژیم [بحرین] علیه این مردم مسالمت جو و مراجع و فرائض مذهبی آنها پایان دهید. شما امروز دیگر عذری ندارید که از موضوع و هدف آن خبر ندارید. ابراز عقاید و عمل به آن یک اقدام انسانی اصیل است.

الدیهی خطاب به شرکای بحرینی نیز گفت: پیام ما این است که موضعی مخالف و محکوم کننده اتخاذ کنید. هرگونه اقدام رژیم علیه آیت الله قاسم، بحرین را به مسیری تاریک هدایت می کند. همانگونه که ما با یکدیگر در این کشور شریک هستیم و مسئولیت حفظ آن و مخالفت با خشونت و ارعاب را برعهده داریم از شما می خواهیم که علیه ارعاب و خشونت این رژیم موضعی صریح و آشکار اتخاذ کنید.

وی افزود: تعدی رژیم به اموال خمس شیعه یا زکات اهل سنت که در قوانین بین المللی حقی محفوظ است نقض استقلال امور مذهبی و از لحاظ قانون اساسی جرم است. فریضه خمس یکی از مهم ترین ارکان فرائض اهل بیت (ع) است و به هیچ قمیتی نمی توان خواسته های سیاسی را به آن تحمیل کرد و پیرامون آن گفتگو وجود ندارد.

الدیهی تصریح کرد: با بررسی پرونده خمس که آیت الله قاسم در آن متهم شده است مشخص می شود که چگونه این موضوع مهندسی شده است و چگونه وجود شیعه از ابتدا مورد هدف قرار گرفته است.

کلید واژه ها :

پربیننده ترین خبرها