توجیه عجیب برای کمک نکردن به خدمتکار در حال سقوط!

توجیه عجیب برای کمک نکردن به خدمتکار در حال سقوط!
شنبه 12 فروردين 1396 - 13:48

زن کویتی به جای کمک به خدمتکار آفریقایی اش در حال سقوط از طبقۀ هفتم ساختمان اقدام به فیلمبرداری از وی کرده بود در دادگاه محاکمه خواهد شد.

العالم- گوناگون
رسانه های کویت روز جمعه نوشتند : یک خدمتکار اتیوپیایی در کویت به عللی نامعلوم از پنجرۀ طبقۀ هفتم یک ساختمان آویزان شده بود که زن صاحبخانه به جای کمک کردن به وی شروع به فیلمبرداری از وی کرد و این خدمتکار سرانجام روی سقف خانۀ مجاور می افتد. اما با خوش شانسی از مرگ حتمی نجات یافت.
خدمتکار اتیوپیایی بارها از زن ارباب خود کمک می خواهد و فریاد می زند "من را بگیر" ولی زن ارباب هیچ کاری نمی کند.
صاحبخانه خدمتکار اتیوپیایی در تحقیقات پلیس گفته است خدمتکارش قصد خودکشی داشت و از صحنۀ خودکشی فیلمبرداری کرد تا پلیس وی را به دست داشتن در قتل وی متهم نکند! این ادعا در حالی مطرح می شود که خدمتکار برای نجات جان خود بارها از زن ارباب با فریاد کمک خواسته بود ولی زن ارباب هیچ توجهی به فریادهایش نکرد.
انجمن حقوق بشر کویت اعلام کرد که صاحبخانه باید خدمتکارش را نجات می داد و طبق قانون کیفری این کشور، هر کسی که عمداً از نجات دادن جان یک نفر خودداری کند به حبس تا 3 ماه محکوم خواهد شد.
"فوزیه الصباح" یکی از وکلای کویت اعلام کرد که از زن ارباب خدمتکار اتیوپیایی به دادستانی کل شکایت خواهد کرد.
214

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها